Aktuellt

Aktualiteter och nyheter om fundraisingen på Hanken.

Hanken tackade sina donatorer och partnerföretag: ”Vi skulle inte kunna bygga ett bättre Finland utan ert stöd”

För att uttrycka sin tacksamhet och fira framgångsrika samarbeten bjöd Svenska handelshögskolan (Hanken) in donatorer och representanter för Hankens partnerföretag till högskolan onsdagen 29 maj.

– Vi skulle inte kunna utvecklas och bygga ett bättre Finland utan stöd från våra donatorer och partners. Tack så mycket för allt ni har gett oss. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, sade Hankens rektor Ingmar Björkman i sitt välkomstord.

Läs mera här!

Publicerad 30.5.2024

 

Lisa Theman tilldelas Fazers stipendium

Fazerstipendiet går i år till Lisa Theman. Stipendiet är på 15 000 euro och tilldelas en Hankenstudent med stark värdegrund och goda prestationer. Stipendiekommittén betonar i sin motivering att Lisa har en stark drivkraft och har på ett konkret och innovativt sätt tagit fram lösningar för att förbättra jordbrukens livskraftighet. 

Läs hela nyheten här!

Publicerad 14.2.2024

 

Hanken Partnerstämma och Donatormiddag

Onsdagen den 29 maj 2024 dukar Hanken till en exklusiv Partnerstämma och middag på Hanken i Helsingfors för partnerföretag och hedersdonatorer. Syftet med evenemanget är att fördjupa relationen med externa intressenter och att tacka dem som kontinuerligt stöder och samarbetar med Hanken. Anmälan till Partnerstämman är öppen endast för inbjudna gäster. 

Läs mera här!

Publicerad 4.12.2023

 

Bäst presterande studenter premierades på Hanken

Hanken har instiftat utnämningar till de bäst presterande studenterna på både magister- och kandidatnivå samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte. Utnämningarna är benämnda efter högskolans hedersdonatorer.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 31.5.2023

 

Hanken fjärde största mottagaren av den statliga medfinansieringen

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Hanken är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering i Finland med ett belopp på 6 273 000 euro. Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 12,8 miljoner euro.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 4.11.2022

 

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken överträffade alla förväntningar och inbringade 6,6 miljoner euro

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken vid Svenska handelshögskolan avslutades den 30 juni 2022 och fick stöd av 691 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 6,6 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.

Läs hela nyheten här!

Publicerad: 1.7.2022

 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse donerar 10 miljoner kronor till Hanken

Den svenska stiftelsen Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse donerar 10 miljoner kronor till Hanken. En femtedel av donationen räknas in i kampanjen Räkna med Hanken och ingår därmed i den statliga matchningen. Med denna donation inräknad har kampanjen nått 6,4 miljoner euro.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 23.06.2022

OP Gruppen donerar 120 000 euro till Hanken

OP Gruppen har fattat beslutet att donera 120 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 14.06.2022

Camilla och John Lindfors satsar 500 000 euro på Hanken

Hankenalumnerna Camilla och John Lindfors donerar 500 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj Räkna med Hanken.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 08.06.2022

Hankens medelinsamlingskampanj når 5 miljoner euro

Flera större donationer har nyligen tillfallit Svenska handelshögskolan och i och med detta når Hankens medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken milstolpen 5 miljoner euro.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 31.5.2022

 

Goda studieprestationer premierades

Hanken har instiftat utnämningar till de bäst presterande studenterna, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte. Utnämningarna är benämnda efter högskolans hedersdonatorer.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 25.5.2022

 

Räkna med Hanken når fyra miljoner euro

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken har nått milstolpen 4 miljoner euro. Kampanjen är inne på slutrakan och pågår till 30 juni 2022. Kampanjens målsättning är att nå 5 miljoner euro och 500 donatorer, i dagsläget har 4 000 764 euro samlats in från 313 donatorer.

- Vi är mycket nöjda över resultatet så här långt och tacksamma för stödet till Hanken. Insamlingen möjliggör satsningar som stärker verksamheten, och det är genom  högklassig och objektiv forskning och undervisning som vi kan bidra till samhället och skapa förutsättningar för tillväxt, jämställdhet och demokratiska grundvärderingar, säger rektor Karen Spens.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 9.3.2022

 

Simone Falck tilldelas Fazers stipendium

Fazerstipendiet går i år till Simone Falck. Stipendiet är på 15 000 euro och tilldelas en Hankenstudent med stark värdegrund och goda prestationer.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 9.2.2022

 

Hanken tilldelas 150 000 euro

Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning har fattat beslut om en donation på 150 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.

- Med denna donation hoppas vi kunna bidra till att förutsättningarna för företagande och tillväxt förstärks. Det är via forskning och utbildning som Finland når en hållbar och positiv ekonomisk utveckling, säger stiftelsens ordförande Paul Ehrnrooth.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 2.12.2021

 

Stiftelsen Tre Smeder donerar 500 000 euro till Hanken

tiftelsen Tre Smeder har fattat beslut om en donation på en halv miljon euro till Hanken, utbetalningen sker under första kvartalet 2022. Donationen lyfter Hankens medelinsamlingkampanjens totala insamlade belopp till drygt 3,4 miljoner euro.

- Med denna donation hoppas vi kunna bidra till att stärka och på lång sikt bibehålla den högklassiga undervisningen och forskningen på Hanken. Hankens satsningar på internationalisering bidrar även till en mångkulturell huvudstad där det svenska språket har en stark position, säger stiftelsens ordförande Marcus Rantala.

Läs hela nyheten här!

Publicerad 12.11.2021
 

Miljondonation från Svenska kulturfonden till Hanken

Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Donationen lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,8 miljoner euro.

- Det här är vårt sätt att visa hur viktig universitetsutbildning och forskning är för det svenska i Finland. Att delta i insamlingen är ett sätt för oss att använda Kulturfondens pengar effektivt. Samtidigt som vi direkt stöder universiteten, garanterar våra donationer att staten satsar offentliga medel på den svenskspråkiga utbildningen, säger Kulturfondens ordförande Mikaela Nylander.

-Svenska Kulturfondens donation till Hanken är av stor betydelse och vi är djupt tacksamma. Donationen stärker forskningen och den svenskspråkiga utbildningen och är ett viktigt ställningstagande. Hanken är fast besluten att stå som förebild för långsiktiga satsningar som gynnar såväl Hanken som samhället i stort, säger Hankens rektor Karen Spens. Läs hela pressmeddelandet här!

Publicerad 15.10.2021

 

Kurt Björklund donerar en miljon euro till Hanken

Hankenalumnen Kurt Björklund donerar en miljon euro till den pågående fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Med sin donation önskar Björklund inspirera Hankens övriga alumner att delta i kampanjen och därmed stärka Hankens kärnverksamhet.

– Hanken har gett mig en fantastisk grund att stå på och med denna donation vill jag dels ge tillbaka för den utbildning jag fått och även understryka vikten av att samma förutsättningar ges till kommande generationer. Att investera i högklassig utbildning säkerställer en konkurrenskraftig framtid för Finland, säger Kurt Björklund.

– Det är med stor glädje och djup tacksamhet vi tar emot denna donation. Det betyder väldigt mycket att Hankens alumner stöder sin alma mater, det är det yttersta beviset på att Hanken utvecklas i rätt riktning och lever upp till de krav och förväntningar som ställs av såväl individer som samhället i stort, säger rektor Karen Spens. Läs hela pressmeddelandet här!

Publicerad 8.10.2021

 

Hanken steg till bästa finländska universitet i Financial Times-rankningen av magisterutbildningar

Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 55 i årets upplaga av Financial Times Masters in Management-rankningen. Det här är en förbättring med 15 placeringar jämfört med ifjol. Financial Times rankar årligen världens bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi. Totalt finns ca 14 000 handelshögskolor i världen. Av dessa kvalar endast 100 in på Financial Times – rankningen. På listan finns åtta nordiska handelshögskolor och av dessa är två finländska. Listan toppas av schweiziska University of St. Gallen (1), HEC Paris (2) och University College Dublin: Smurfit (3).

Läs hela pressmeddelandet här!

Publicerad 13.9.2021

 

Hanken inleder ny fundraisingkampanj med stora donationer

Hanken lanserar fundraisingkampanjen Räkna med Hanken med målsättningen att stärka kärnverksamheten och säkerställa sin unika position som självständig handelshögskola.

Kampanjen inleddes vid inskriptionen den 1 september med offentliggörandet av två donationer: Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse med en donation på 500 000 euro och Evald och Hilda Nissis stiftelse med en donation på 100 000 euro. Kampanjen är knuten till Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Staten matchar således donationer till Hanken med upp till 2,5 för varje insamlad euro. Läs hela nyheten här!

Publicerad 1.09.2021

 

Hankenstudenter premieras för utmärkta studieprestationer

Hanken delar årligen ut hedersutnämningar för läsårets bästa kandidat- och magisteravhandlingar, samt den prestigefyllda Rector’s list hedersutnämningen som tilldelas Hankens bäst presterande magisterstudenter.

Kandidat- och magisteravhandlingarna utses baserat på vitsordet för avhandlingen och tilldelas de nio bästa kandidat- och magisteravhandlingarna. Rector’s list utnämningen delas årligen ut enligt fastställda kriterier på studieframgång till de tio bäst presterande studenterna på Hanken. I år delades utmärkelsen undantagsvis till elva studenter. I kriterierna för studieframgång ingår antalet närvaroterminer, antalet studiepoäng samt medeltal för samtliga kurser.

Årligen uppmärksammas även de bäst presterande studenterna som åker på utbyte med hedersutnämningar för utbytesstudier. Under höstterminen premierades 16 studenter och under vårterminen premierades 17 studenter. Hedersutnämningen är baserad på studietakt i kombination med studieframgång.

Listan på samtliga mottagare finns här!

Publicerad 27.05.2021

 

Ny kampanjkommitté

Hankens styrelse har utnämnt en kampanjkommitté som söd för medfinansieringskampanjen. Kommittén består av de externa medlemmarna Kristina Pentti-von Walzel (ordförande), Henrik Andersin, Kurt Björklund, Maria Didrichsen, Henrik Ehrnrooth, Robert Furuhjelm, Johanna Hamro-Drotz, Roger Holm, Frank Korsström och Rasmus Sinnemaa, samt de övriga medlemmarna Jannica Fagerholm (Hankens styrelseordförande), Karen Spens (rektor) och Camilla Wardi (chef för näringslivsrelationer och samverkan).

Läs hela pressmeddelandet här!

Publicerad 21.04.2021

 

Nyheter från 2020
Nyheter från 2019»
Nyheter från 2018»
Nyheter från 2017»
Nyheter från 2016»
Nyheter från 2015»
Nyheter från 2014»

 

2020

Hanken deltar i Sitras medfinansieringskampanj 2020-2022

För att stärka de finska universitetens kapitalisering har den finska staten genom Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra initierat en ny medfinansieringskampanj med en satsning på sammanlagt 100 miljoner euro. Satsningen delas upp i två delar och Hösten 2020 fördelas den första delsatsningen med ett engångskapital på basis av forskningens genomslagskraft till en summa på totalt 33 miljoner euro.

Den andra delen av summan, 67 miljoner euro, tilldelas universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Det innebär att staten matchar donationer till Hanken med upp till 2,5 för varje insamlad euro. Målsättningen med insamlingen är att stärka verksamheten och säkerställa Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola.

Insamlingen av privata donationer som ger medfinansiering pågår mellan 15.6.2020-30.6.2022. Donationer som berättigar till statlig medfinansiering ska ha skänkts till universitetets verksamhet utan några villkor som begränsar användningsändamålet för donationen.

Publicerad 16.9.2020

 

Hankenstudenter premieras för goda studieprestationer

Hanken delar årligen ut hedersutnämningar för läsårets bästa kandidat- och magisteravhandlingar, samt den prestigefyllda Rector’s list hedersutnämningen som tilldelas Hankens bäst presterande magisterstudenter.

Kandidat- och magisteravhandlingarna utses baserat på vitsordet för avhandlingen och tilldelas de nio bästa kandidat- och magisteravhandlingarna. Rector’s list utnämningen delas årligen ut enligt fastställda kriterier på studieframgång till de tio bäst presterande studenterna på Hanken. I kriterierna för studieframgång ingår antalet närvaroterminer, antalet studiepoäng samt medeltal för samtliga kurser.

Årligen uppmärksammas även de bäst presterande studenterna som åker på utbyte med hedersutnämningar för utbytesstudier. Under höstterminen premierades 16 studenter och under vårterminen premierades 17 studenter. Hedersutnämningen är baserad på studietakt i kombination med studieframgång.

Listan på samtliga mottagare finns här! Opens in new window

Stipendiesammankomst

Publicerad 10.6.2020

Samarbeten och relationer i fokus på årets partnerstämma

Estlands President Kersti Kaljulaid blev promoverad till hedersdoktor vid Svenska handelshögskolan i samband med högskolans högtidliga partnerstämma. Partnerstämman, som ordnades för första gången, är ett evenemang där Hanken tackar dem som kontinuerligt stöder och samarbetar med Hanken. Kvällen avslutades med en festlig middag för partners, donatorer och hedersgäster. Se bilder från partnerstämman här!

Fundraising_quantum

Publicerad 7.2.2020

 

HANKEN 110 når över en halv miljon euro

Medelinsamlingskampanjen HANKEN 110 summerar 2019 med ett mycket fint resultat. Över en halv miljon euro har samlats in till kampanjen HANKEN 110 med temat kreativitet i inlärningen. Hanken tackar alla som hittills deltagit i kampanjen. Läs hela nyheten här.

Publicerad 15.01.2020

2019

Julhälsning till Hankens alumner - Hanken 110

Rektor Karen Spens julhälsning till alumner kan läsas i sin helhet nedan.

Publicerad 12.12.2019

Partnerstämma och donatorkväll

I samband med kampanjen HANKEN 110 kommer Hanken att arrangera den första exklusiva Partnerstämman och donatorkvällen i sitt slag. Tillställningen arrangeras 6.2.2020 för att tacka för kontinuerligt stöd och samarbete.
Publicerad 1.10.2019

Stiftelsen Tre Smeder donerar 100 000 euro 

Donationen riktas till kampanjen HANKEN 110 och kreativitet i inlärningen. Temat hänger direkt samman med Hankens vision att vidareutveckla det pedagogiska och kreativa synsättet för att kunna erbjuda forskningsbaserad utbildning med toppmoderna tekniska lösningar.  
Publicerad 21.5.2019

Hanken lanserar medelinsamlingskampanjen HANKEN 110

År 2019 firar Hanken 110 årsjubileum. I och med jubileumsåret startar Hanken en jubileumskampanj inriktad på temat kreativitet i inlärningen. Kampanjen är långsiktig och bygger på löpande donationer. Under kampanjen fokuserar Hanken på två insamlingsändamål, Hanken 110 och Grundfonden. Insamlingsändamålet Hanken 110 uppmärksammar vikten av kreativitet, och de insamlade medlen går oavkortat till investeringar på undervisning, digitalisering samt inlärningsmiljö. Donationer till Grundfonden fonderas och endast en del av avkastningen används och styrs till Hankens kärnverksamhet.
Var med i kampanjen - donera här!
Publicerad 21.5.2019

Stipendiefest på Hanken

I maj ordnades den årliga stipendiesammankomsten där hedersutmärkelser delades ut till de bästa magisterstuderandena, bästa magisteravhandlingarna, bästa kandidatavhandlingarna och bästa utbytesstuderandena. Här är listan på samtliga mottagare. 
​​​

Stipendiater 2019

Publicerat 21.5.2019. 

2018

Stipendiefest på Hanken

I maj ordnades den årliga stipendiesammankomsten där hedersutmärkelser delades ut till de bästa magisterstuderandena, bästa magisteravhandlingarna, bästa kandidatavhandlingarna och bästa utbytesstuderandena. Här är listan på samtliga mottagare.

_vic9668.jpg

Publicerat 21.5.2018

Ny sammansättning i donationsutskottet

Hankens styrelse har utsett nya medlemmar i donationsutskottet. Utskottet arbetar för att öka det externa finansieringsstödet till Hanken. Medlemmarna bistår fundraisingverksamheten i arbetet med medelinsamling. Utskottet förstärks nu av fyra nya medlemmar, Henrik Ehrnrooth (ordf.), Jannica Fagerholm, Carl Haglund och Kaj Rönnlund. Kvarstående medlemmar är ordförande för Stiftelsen Svenska handelshögskolan Christina Dahlblom samt Kristina Pentti-von Walzel. Från Hanken deltar prorektor med ansvar för forskning Timo Korkeamäki och fundraisingchef Camilla Wardi. Donationsutskottet inrättades 2012.
Publicerad 12.3.2018

2017

Hanken får 13,8 miljoner euro i statlig medfinansiering

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Hanken är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering med ett belopp på 13 755 670 euro. Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 25,6 miljoner euro. Läs hela nyheten här.
Publicerad 4.12.2017

Kampanjen HANKEN RETURNS sammanfattas i Hankentidningen

Klicka här för att läsa numret 3/17 av tidskriften Hanken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donatorfest på Hanken den 13 september

Kampanjen HANKEN RETURNS firades med en stor tackfest på Hanken. Se bilder från festen här.

HANKEN RETURNS överträffade alla förväntningar och inbringade 11,8 miljoner euro

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 6.7.2017

Päivi och Kurt Björklund stöder Hanken med 250 000 euro

Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen tillfaller Hanken under den sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når 11,6 miljoner euro. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 28.6.2017

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 8.5.2017

Liikesivistysrahasto donerar ytterligare 250 000 euro till Hanken

Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 8.5.2017

Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 2 000 000 till Hanken

Detta är kampanjens största donation och stiftelsens andra donation till HANKEN RETURNS, och den sammanlagda donationen uppgår därmed till tre miljoner euro. Med donationen önskar Jane och Aatos Erkkos stiftelse att ytterligare stärka Hankens internationellt framstående forskning och undervisning i ekonomi. Stiftelsen vill även stärka Hankens finansiella ställning och dess internationella konkurrenskraft. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 19.4.2017

Ahlström Capital donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har mottagit en donation på 100 000 euro till HANKEN RETURNS från Ahlström Capital. Med donationen vill släkten Ahlström medverka till en utveckling av högklassig forskning och utbildning i Finland. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 7.4.2017

Stiftelsen Tre Smeder donerar ytterligare 250 000 euro till Hanken

Detta är den andra donationen till HANKEN RETURNS och Stiftelsen Tre Smeder har därmed donerat totalt 1 000 000 euro till kampanjen. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 30.3.2017

Aktia donerar 100 000 euro till Hanken

Aktia Bank Abp donerar 100 000 euro till HANKEN RETURNS. Med donationen vill Aktia stöda kontinuerlig utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning i Finland. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 24.3.2017

Höjd målsättning för kampanjen

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro. Den nya målsättningen bottnar i både tilltro till och förhoppning på att allt fler ställer upp på slutrakan. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 3.2.2017

Fazer donerar ytterligare 100 000 euro till Hanken

Detta är Fazers andra donation till HANKEN RETURNS och Fazer har därmed donerat sammanlagt 200 000 euro till kampanjen. Genom donationerna vill Fazer understöda det akademiska kunnandet inom ekonomi och forskningens utveckling i Finland. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 16.1.2017

2016

Alumni Challenge!

Från och med 14 december och sex månader framåt matchar en grupp alumner alla inkomna alumndonationer med 1:1. I och med Alumni Challenge garanteras Hanken en tilläggsmatchning, vilket utökar den av staten utlovade matchningen. Anta utmaningen och delta i denna unika insats! Läs mer här.
Publicerad 15.12.2016

Hankens medelinsamlingskampanj når 7 miljoner euro

Liikesivistysrahasto donerar 250 000 euro till Hanken. I och med donationen når Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS sjumiljonersträcket. Donationen överräcktes under fundraisingkvällen den 14 december. Läs hela pressmeddelandet här.

fundraisingkvall1.jpg

På bild Karen Spens, Johanna Vesterinen, Björn Wahlroos och Jannica Fagerholm.
Publicerad 15.12.2016

Wärtsilä deltar i Hankens medelinsamling

Wärtsiläkoncernen donerar totalt 1,3 miljoner euro till finländska högskolor och universitet under åren 2016–2017. Läs hela nyheten här
Publicerad 6.9.2016

Hanken inledde läsåret med en miljondonation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse

I samband med Hankens 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Det är den andra donationen stiftelsen gör till Hanken. Läs hela pressmeddelandet här
Publicerad 1.9.2016

Stipendiesammankomst och donatorkväll på Hanken

Årets stipendiesammankomst hölls på Hanken den 24 maj och lockade ca 70 deltagare. Vid tillställningen delades det ut hedersstipendier för utbytesstudier samt till läsårets nio bästa magisteravhandlingar. Bläddra gärna och titta på bilder från kvällen här.

_35a0672.jpg

Publicerad 25.05.2016

Nya donationer på 200 000 euro överräcktes till Hanken

Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll. Donationerna kommer från den österbottniska stiftelsen Evald och Hilda Nissis Stiftelse samt företaget Helvar Merca Oy Ab. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 25.5.2016

Hankens medelinsamling når fem miljoner

Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken. Därmed når kampanjen HANKEN RETURNS milstolpen på 5 miljoner euro. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 9.5.2016

Donera med MobilePay

Nu kan du donera med applikationen MobilePay! Glöm inte att sätta din e-postadress i meddelandefältet så att vi kan skicka en kampanjnål och inbjudan till tackfesten. Telefonnumret är: 050-309 0995.
Publicerad 26.4.2016

Talko för Hanken

Denna vår är det talko för Hankens framtid. För att vara med behöver du bara ladda upp och dela din bild via www.talkoforhanken.fi – för varje uppladdad bild donerar Sinituote 10 euro!
Publicerad 26.4.2016

Rasmus Sinnemaa - Nu är det din tur!

Studentkårens ordförande Rasmus Sinnemaa uppmanar Hankens studerande att engagera sig i Hankens framtid. Se hela klippet här!
Publicerad 25.4.2016

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000€ till HANKEN RETURNS

Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000€ till Hanken. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 8.2.2016.

Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot. See more at: http://www.hanken.fi/sv/news/stiftelsen-marcus-och-amalia-wallenbergs-m…

Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot.See more at: http://www.hanken.fi/sv/news/stiftelsen-marcus-och-amalia-wallenbergs-m…

Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot.
See more at: http://www.hanken.fi/sv/news/stiftelsen-marcus-och-amalia-wallenbergs-m… 265

Henrik Ehrnrooth - Nu är det din tur!

Henrik Ehrnrooths budskap är klart och tydligt - klicka på bilden nedan och lyssna till varför du också skall vara med i kampanjen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 14.1.2016

Evli Bank Abp donerar 100 000 euro

Evli Bank Abp donerar 100 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
Läs pressmeddelandet här.
Publicerad 12.1.2016.

Skatteavdrag på privat donation

Donationer på minst 850€ och högst 500 000€ är avdragsgilla för privatpersoner. Läs mera om skatteavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta fundraising@hanken.fi.
Publicerad 07.01.2016

2015

Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hanken

Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS.
Läs pressmeddelandet här.
Publicerad 15.12.2015.

Camilla och John Lindfors satsar på Hanken

Hankenalumnerna Camilla och John Lindfors donerar 250 000 euro till HANKEN RETURNS. Donationen är den hittills största privata donationen.
Läs pressmeddelandet här.
Publicerad 24.9.2015.

Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hanken

Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. Stiftelsen grundades år 2002 för att stöda och uppmuntra forskning och debatt inom ekonomi och sociala frågor.
Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 20.08.2015

Rektor Eva Liljeblom - Nu är det din tur!

Rektor Eva Liljeblom förklarar varför det är viktigt att engagera sig i Hanken och donera till kampanjen HANKEN RETURNS. Lyssna här!
Publicerad 10.06.2015

Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 1 000 000 euro till Hanken

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beslutat att donera 1 000 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stöda högklassig, internationell forskning inom ekonomi, medicin och teknik samt att stöda konst och kultur.
Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 05.06.2015

Hanken tog emot 1 000 000 euro av Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen är kampanjens hittills största, och lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,5 miljoner euro. Donationen överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst till rektor Eva Liljeblom av Kulturfondens direktör Leif Jakobsson och utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 26.05.2015

Stipendiesammankomst och donatorkväll på Hanken

Den 25 maj samlade Hanken omkring 70 deltagare till donatorkväll med stipendieutdelning. De fick bland annat lyssna till en översikt över aktuella händelser vid Hanken och höra om högskolans medelinsamling. Samtidigt uppmärksammades de studenter som fått utbytesstipendier namngivna efter donatorer samt de bästa magisteravhandlingarna under läsåret 2014 – 2015. Bifogat finns listan på alla stipendier.

 

_vic6530.jpg

Från vänster: Veronica Granö-Suomalainen, Martina Andersin, Leif Jakobsson och Barbara Hisinger-Jägerskiöld

_vic6679.jpg

Stipendiater för läsåret 2014-2015
Publicerad 26.05.2015

Fazer donerar 100 000€ till kampanjen
Hankens premium partner Fazer donerar 100 000€ till HANKEN RETURNS. Läs hela pressmeddelandet här.
Publicerad 23.04.2015

Dela upp din donation i flera rater

I ett personligt brev uppmanar rektor Eva Liljeblom alla Hankeiter att engagera sig i kampanjen HANKEN RETURNS. Tack vare kampanjens längd har man dessutom möjlighet att dela upp sin donation på tre år. Läs hela brevet här:


Carl Haglund - Nu är det din tur!

Försvarsminister och Hanken-alumn Carl Haglund uppmanar dig att vara med i den pågående fundraisingkampanjen! Klicka här för att titta och lyssna på uppmaningen.
Publicerad 26.03.2015

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS

Nu är vi igång! Klicka här för att titta på kampanjfilmen.
Publicerad 12.01.2015

2014

Stiftelsen Tre Smeder donerar 750 000 euro

Kampanjen fick en flygande start och stärks betydligt i och med Stiftelsen Tre Smeders donation på 750 000 euro. "Att få in en sådan stor donation är förstås helt fantastiskt och vi är ytterst tacksamma över att kunna starta vår kampanj på detta sätt" säger rektor Eva Liljeblom.
Publicerad 15.12.2014

Björn Wahlroos - Nu är det din tur!

Klicka här för att lyssna till varför Styrelseordförande Björn Wahlroos anser att man skall donera till Hanken.
Publicerad 10.12.2014

Kampanjens första donationer

Den 10 decemeber lanserades fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Vid tillställningen offentliggjordes även kampanjens två första donationer, Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning med en donation på 250 000 euro och Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse med en donation på 250 000 euro.

fundraising_aktuellt.jpg

På bilden Jannica Fagerholm, Björn Wahlroos, Albert Ehrnrooth, Eva Liljeblom och Stefan von Knorring
Publicerat 10.12.2014