Antagning på basis av studier vid öppna universitetet

På den här sidan hittar du information om antagningen till den svenskspråkiga kandidatutbildningen på basis av avlagda öppna universitetsstudier.

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning på svenska.

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier Opens in new window , via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier. Klicka på länkarna nedan eller i sidobalken för att hitta mer information om vardera antagningssätt.

Ansökningstiden är 13.3–27.3.2024  kl.15.00. Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi-portalen.

SNABBLEDEN

  • Sökande bör avlägga ett av de färdiga Snabbleden-kurspaket som Hanken erbjuder med goda meriter
  • Utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå specifika kurser värda totalt 26sp på Hankens öppna universitet.

60 SP ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER

  • Sökande bör ha avlagt minst 60sp öppna universitetsstudier med goda meriter
  • Sökande kan utföra studierna under en längre period vid vilket öppet universitet som helst i Finland.

Kom ihåg att lämna in en officiell ansökan via studieinfo.fi - att avlägga Snabbleden eller 60 studiepoäng innebär inte att du automatiskt även ansöker till kandidatprogrammet.

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (urvalsprov/betygsantagning) och på basis av öppna universitetsstudier. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Även om du ansöker om en plats via studier vid öppna universitetet kan det alltså löna sig att också ansöka om en studieplats via den gemensamma ansökan och skriva vårt urvalsprov ifall du exempelvis i april märker att du inte kommer att kunna avlägga de sista kurserna.

Du som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av öppna universitetsstudier meddelas om detta innan urvalsprovet äger rum, förutsatt att du avlagt alla dina kurser inom april. Då behöver du inte delta i urvalsprovet.

Ansökande rankas inte, utan alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning via Öppna universitetstudier och Hankens språkkrav antas.

Notera! Studier vid Öppna universitetet ger enbart möjlighet att söka in till det svenskspråkiga kandidatprogrammet.