Studietjänster

Här listas studietjänster som du som studerande vid Hanken har möjlighet att ta del av. Tjänsterna är grupperade under temaområdena korta studieärenden, studievägledning, utbytesstudier, studiepsykologen, studiecoaching. Informationen uppdateras kontinuerligt med beaktande av eventuella coronarestriktioner. 

Läs om principerna och reglerna som gäller på grund av coronaepidemin (länk till separat sida). 

Nedan listas den service och de stödtjänster inklusive kontaktuppgifter du som studerande vid Hanken kan ta del av. Kontaktuppgifterna är uppdaterade med beaktande av coronaläget.

Information, intyg, inlämning av blanketter och ansökningar

Helsingfors:
Studentservicedisken håller stängt 25.11.2021–16.1.2022.
Telefon: +358 40 352 1219, måndag och fredag kl. 10.00–12.00
E-post: studieinfo(at)hanken.fi

Vasa:
Studiebyrån håller stängt 25.11.2021–16.1.2022.
Telefon: +358 50 407 1630, måndag och fredag kl. 10.00–12.00
E-post: studieinfo(at)hanken.fi

 

Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas genom att fylla i blanketten som är avsedd för detta.

Studieutdraget/närvarointyget skannas in och sänds till din e-postadress men kan också, vid behov, fås i pappersform.

Du kan beställa ett inofficielt studieutdrag via WebOodi. Om en arbetsgivare eller utbildningsordnare har behov av att bekräfta en examen kan de kontakta verifications@hanken.fi

För tillfället ges studievägledning endast i Teams.

OBSERVERA att studievägledarna hjälper kandidat- och magisterstuderande vid Hanken främst gällande planeringen av vilka kurser som ska ingå i examen och i vilken ordningsföljd kurserna ska tas. Vi har inte detaljinformation om innehållet i enskilda kurser, i de frågorna ska du vända dig till kursansvarig. Om du inom en kurs behöver stöd i användandet av Teams eller något annat IT-verktyg ber vi dig kontakta help@hanken.fi

Studievägledning i Teams med tidsbokning:

Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet (inloggning med Hankenkonto). Bokningsbara tider finns för 7 dagar framåt. Välj den typ av studievägledning du önskar (t.ex. studievägledning i samband med kandidatbetygsansökan). Välj därefter önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum för att klockslagen ska synas). Fyll i ditt namn, din e-postadresss och ditt studienummer. Det är även bra att ange ett telefonnummer som vi når dig på om det uppstår problem med Teams-kontakten. Du har även möjlighet att ge tilläggskommentarer. Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med Teams-länk till den e-postadress du angett. Logga in på Teams-mötet någon minut före bokad tid. Om du får förhinder, vänligen avboka din tid, så att en annan studerande kan använda den.

Helsingforsstuderande: Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet för Helsingforsstuderande. Du når studievägledningen i Helsingfors också på adressen studievagledare-hfors@hanken.fi.

Vasastuderande: du bokar tid för studievägledning genom bokningssystemet för Vasastuderande. Du når studievägledningen i Vasa också på adressen studievagledare-vasa@hanken.fi 

 

Mottagningstider

Mottagning angående utbytesstudier erbjuds på plats eller via Teams under mottagningstider:

Måndagar 13-15
Onsdagar   9-11
Torsdagar 13-15

Om du vill boka ett Teamsmöte under våra mottagningstider vänligen skriv till outgoing.mobility@hanken.fi alternativt för inkommande utbytesstudenter, incoming.mobility@hanken.fi. Övriga tider nås vi per telefon eller e-post.

P.g.a. fönsterrenovering nås vi i regel enbart på distans 15.11-25.11.2021.

Karriärtjänster skickar fortsättningsvis ut veckobrev varje måndag till din Hanken e-post. Via brevet kan du hålla dig uppdaterad angående olika karriärrelaterade ärenden och nyheter, samt virtuella evenemang som du kan ta del av.

Ifall du har karriärfunderingar, eller t.ex. frågor om praktik utomlands, så kan du kontakta oss via careerservices@hanken.fi eller +35840 3521 539.

Karriärtjänsters webbsidor hittar du här

Studiecoaching

 • Skulle du vilja få bättre rutiner i vardagen för att få studierna att löpa smidigare?
 • Tycker du det är jobbigt med studier på distans?
 • Har du för vana att skjuta upp allt till sista minuten eller ta på dig för mycket på en gång?
 • Kämpar du med din kandidatavhandling eller gradu?
 • Eller har du kanske tappat motivationen för studierna eller är osäker på vad du riktigt ska göra då du är klar med studierna?

Hankens studiecoach kan hjälpa dig om du svarar ja på någon av de här frågorna eller om du annars vill ha stöd med till exempel studiemotivationen, studiefärdigheter, tidshantering och planering eller balans mellan studier och fritid.

För vem?

Studiecoachen finns tillgänglig för alla examensstuderande och doktorander på Hanken. Du behöver inte uppleva att du har något problem eller har fastnat i studierna för att kontakta studiecoachen, det räcker bra att det är något du funderar på eller skulle vilja bolla med någon. Det gör inget om du inte riktigt kan sätta ord på det, det löser vi tillsammans.

Du kan boka upp till 3 coachsamtal under läsåret. Det lönar sig ofta att ha ett eller två uppföljande samtal, men ibland räcker det bra med ett samtal.

Hur bokar jag studiecoaching?

Du kan boka ett coachsamtal (45 minuter) med coachen Alexandra Ohls via bokningssystemet nedan. Samtalet hålls online via Teams.

Coachsamtalen är konfidentiella och kostnadsfria.

Här kan du boka ett coachsamtal med studiecoachen:

Observera att du ska logga in i bokningssystemet med din Hanken-inloggning. Välj  sedan önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum så ser du de lediga tiderna den dagen) och fyll i dina uppgifter. Om du vill kan du också skriva vad du vill diskutera under coachingen.

Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med en Teams-länk till den e-postadress du angett.

 
Studiecoach

Alexandra Ohls är certifierad coach (ICF Associate Certified Coach) och känner också bra till Hanken efter att under många år ha jobbat på Hanken med bland annat studieadministration. Du kan läsa mera om studiecoachingen i den här intervjun med Alexandra eller lyssna på avsnittet Välmåendesnack med studiecoachen i podden Håkan Stories.

Kontaktuppgifter
Tfn: +358 50 4136 802
E-post: alexandra.ohls(at)hanken.fi

Studiepsykologen stöder dig bland annat i följande situationer:

 • Tidshantering och planering
 • Balans mellan studier och fritid
 • Lärstrategier och studiefärdigheter
 • Prestationsångest
 • Hårda krav på dig själv
 • Motivation och målmedvetenhet
 • Vill du få mer ut av studierna?
 • Skrivkramp i avhandlingsprocessen

Helsingfors & Vasa:

Studiepsykologen håller samtal med studerande via nätet. Du kan använda din dator (om den har kamera) eller smarttelefon. Studiepsykolog tar emot på svenska, finska och engelska.

Studiepsykolog Daniel Ventus
Tfn 046 921 61 21
E-post: daniel.ventus@hanken.fi

Daniel är på semester 25.6-31.8. 

För att stöda studenterna under det speciella distansstudieläsåret erbjuder Hanken också möjlighet till psykoterapisamtal för examensstudenter, doktorander och inkommande utbytesstudenter. Syftet är att via lösningsbaserad psykoterapi främja och stöda det psykiska välmåendet och bidra till att upprätthålla studieförmågan under den pågående coronapandemin.

Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld eller lider av andra störningar eller svårigheter som stör din vardag. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45–60 minuter. Du kan boka in 1–5 mottagningsgånger under läsåret.

Läs mera på psykoterapeut Camilla Laines hemsida! Du kan boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi. Använd alltså din Hanken-e-postadress vid den första kontakten!

Observera att den psykoterapi som Hanken erbjuder (och som ges av Camilla Laine) är rehabiliterande och att det inte nödvändigtvis finns lediga tider med kort varsel, det vill säga den är inte avsedd som akut hjälp

 

Camilla har stängt under juli månad, men tider kan bokas till 1.8 och framåt per epost. 

Ifall du behöver krishjälp:

 • Psykisk Hälsa Finland rf:s nationella svenskspråkiga kristelefon 09 2525 0112

Helsingfors: Telefonnumret till krisjouren är 09 310 44222. Du kan ringa till krisjouren 24 timmar i dygnet under årets alla dagar, också under helgdagar.

Hjälp för invånare i Helsingfors:

Esbo: Ring 09 91642439 för krishjälp på Jorv.

Information om mentalvård och missbruksvård i Esbo.

Vasa:

Information om psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

Oberoende studieort kan du ta kontakt med vägledarna som jobbar inom tjänsten Studera i Helsingfors. Känns det som att du behöver stöd för att få kontroll över dina studier eller har du andra funderingar som du behöver prata med någon om? Om det känns jobbigt att studera eller du saknar motivation eller känner dig stressad så kan du ta kontakt med vägledarna. Vägledaren fungerar som en neutral person som du kan kontakta om det känns svårt att gå till någon vid din egen högskola. Notera dock att dessa vägledare inte kan ge dig Hanken-specifik vägledning om innehållet av studierna.

Här hittar du mera information om vägledningstjänsten: http://www.studeraihelsingfors.fi/vagledning/

Ingen behöver kämpa ensam

Hankens studentpräst finns till för alla medlemmar av Hankens samfund. Om du känner behov av att prata och önskar ett förtroligt samtal, själavård eller bön, ta kontakt med studentprästen. Vi kan träffas personligen eller över videosamtal. 

Hankens studentpräst i Helsingfors (tisdagar): Sonja Jakobsson, sonja.jakobsson@evl.fi, 050 380 0662

Hankens studentpräst i Vasa: Hanna Jern, hanna.jern@evl.fi

Biblioteket är stängt fr.o.m 30.11.2020. För Hankens studerande, personal och utomstående kunder fungerar hämtservicen t.o.m. 21.12.2020.

Läs mera om bibliotekets service under hösten här och på bibliotekets hemsida.

 • IT-tjänster för bland annat lösenord, email, utskrifter och program.
 • Biblioteket för litteratur, data och informationssökning.
 • Det finns också resurser för språkstöd.
 • BreakPro, programmet som hjälper dig ta pauser när du annars är stilla
Studiestöd

Vänligen vänd dig till www.fpa.fi.