Studietjänster

Här listas studietjänster som du som studerande vid Hanken har möjlighet att ta del av. Tjänsterna är grupperade under temaområdena korta studieärenden, studievägledning, utbytesstudier, studiepsykologen, studiecoaching.

Nedan listas den service och de stödtjänster inklusive kontaktuppgifter du som studerande vid Hanken kan ta del av. 

Information, intyg, inlämning av blanketter

Studentservicen betjänar i huvudsak kandidat- och magisterstuderande i korta studierelaterade ärenden.

Helsingfors:

Studentservice (Quantum) vån.1

Öppettider: tisdag–torsdag kl. 11.30–13.00

Sommarstängt 21.6-12.8.2024

E-post: studieinfo(at)hanken.fi

Telefon: +358 40 352 1219 eller +358 50 407 1630 måndagar och fredagar kl. 10.00-12.00 
Vänligen ring INTE ovanstående telefonnummer om ditt ärende gäller antagning. För antagningsärenden finns ett separat telefonnummer.

 

Vasa:

Studiebyrån

Öppettider: tisdag kl. 12.00-15.00 och onsdag kl. 9.00-12.00

Sommarstängt 20.6-12.8.2024

E-post: studieinfo(at)hanken.fi

Telefon: +358 50 407 1630 eller +358 40 352 1219 måndagar och fredagar kl. 10.00-12.00 
Vänligen ring INTE ovanstående telefonnummer om ditt ärende gäller antagning. För antagningsärenden finns ett separat telefonnumer.

Du som studerar på Hanken kan själv ta ut ett elektroniskt verifierbart studieprestationsutdrag och studieintyg (närvarointyg) via Sisu. I sådana fall får du det i digital form. På den här webbsidan hittar du instruktioner för hur du tar ut utdrag och intyg, och hittar också mer information om elektronisk verifikation.

Om du behöver ett studieprestationsutdrag eller studieintyg i pappersform ska du besöka Hankens studentservicedisk i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa (se öppettider ovan).

Om du inte har tillgång till Sisu (på grund av att du inte har en aktiv studierätt på Hanken just nu), kan du få ett studieprestationsutdrag eller studieintyg genom att mejla studieinfo@hanken.fi.

Om en arbetsgivare eller utbildningsordnare har behov av att bekräfta en examen kan de kontakta verifications@hanken.fi.

 

Studievägledningen sker enligt drop-in principen (utan tidsbokning) på Hanken och i Teams (med förhandsbokning).

Studievägledarna hjälper kandidat- och magisterstuderande vid Hanken huvudsakligen med planeringen av vilka kurser som ska ingå i examen och i vilken ordningsföljd kurserna ska tas. Vi har inte detaljinformation om innehållet i enskilda kurser, i de frågorna ska du först kolla kursinformationen i Moodle/Sisu och därefter vid behov vända dig till kursansvarig. 

Drop-in-studievägledning på plats på Hanken utan förhandsbokning:

Helsingfors, studiebyrån, vån. 2
Tisdagar kl. 13-15 
Torsdagar kl. 10-12

Vasa, studiebyrån, vån. 1 
Tisdagar kl. 13-15

Stängt under tiden 19.6-12.8.2024 på båda orter

Studierelaterade frågor besvaras hela sommaren av studieinfo@hanken.fi men vänligen notera att svarstiden är lite längre än normalt.

Studievägledning i Teams med tidsbokning:
Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet (inloggning med Hankenkonto). Bokningsbara tider finns för 7 dagar framåt. Välj den typ av studievägledning du önskar (t.ex. studievägledning i samband med kandidatbetygsansökan). Välj därefter önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum för att klockslagen ska synas). Fyll i ditt namn, din e-postadresss och ditt studienummer. Det är även bra att ange ett telefonnummer som vi når dig på om det uppstår problem med Teams-kontakten. Du har även möjlighet att ge tilläggskommentarer. Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med Teams-länk till den e-postadress du angett. Obs! Kolla skräpkorgen om du inte får länken i inkorgen. Logga in på Teams-mötet någon minut före bokad tid. Om du får förhinder, vänligen avboka din tid minst 18 timmar i förväg via den länk du fått, så att en annan studerande kan använda den. Om du får förhinder samma dag ber vi dig meddela via e-postadressen nedan.

Helsingforsstuderande: Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet för Helsingforsstuderande. Du når studievägledningen i Helsingfors också på adressen studievagledare-hfors@hanken.fi Opens in new window .

Vasastuderande: du bokar tid för studievägledning i Teams genom att skicka e-post till studievagledare-vasa@hanken.fi 

 

Om du har frågor gällande kursutbud, anmälningsförfarande eller avgifter får du gärna kontakta oss på öppna universitetets administration.

Detaljerade frågor angående kursernas innehåll, förväntningar om närvaro, förkunskapskrav eller dylikt skall du rikta direkt till kursens ansvariga lärare.

Öppna universitetet i Helsingfors
E-post: oppna@hanken.fi

Boka tid för studievägledning via Teams i vår bokningskalender Opens in new window  (inloggning med Hanken-ID). Bokningsbara tider finns för 7 dagar framåt. 

Öppna universitetet i Vasa
E-post: ann-christine.hemming@hanken.fi

Mottagningstider

Mottagning angående utbytesstudier erbjuds på plats eller via Teams under mottagningstider:

Måndagar 13-15
Onsdagar   9-11
Torsdagar 13-15

Om du vill boka ett Teamsmöte under våra mottagningstider vänligen skriv till outgoing.mobility@hanken.fi alternativt för inkommande utbytesstudenter, incoming.mobility@hanken.fi. Övriga tider nås vi per telefon eller e-post.

Karriärtjänster skickar fortsättningsvis ut veckobrev varje måndag till din Hanken e-post. Via brevet kan du hålla dig uppdaterad angående olika karriärrelaterade ärenden och nyheter, samt virtuella evenemang som du kan ta del av.

Ifall du har karriärfunderingar, eller t.ex. frågor om praktik utomlands, så kan du kontakta oss via careerservices@hanken.fi eller +35840 3521 539.

Karriärtjänsters webbsidor hittar du här Opens in new window

Studiecoaching

 • Skulle du vilja få bättre rutiner i vardagen för att få studierna att löpa smidigare?
 • Har du för vana att skjuta upp allt till sista minuten eller ta på dig för mycket på en gång?
 • Är du osäker på vilket huvudämne du ska välja?
 • Kämpar du med din kandidatavhandling eller gradu?
 • Eller har du kanske tappat motivationen för studierna eller är osäker på vad du riktigt ska göra då du är klar med studierna?

Hankens studiecoach kan hjälpa dig om du svarar ja på någon av de här frågorna eller om du annars vill ha stöd med till exempel studiemotivationen, studiefärdigheter, tidshantering och -planering eller balans mellan studier och fritid.

För vem?

Studiecoachen finns tillgänglig för alla examensstuderande och doktorander på Hanken. Du behöver inte uppleva att du har något problem eller har fastnat i studierna för att kontakta studiecoachen, det räcker bra att det är något du funderar på eller skulle vilja bolla med någon. Det gör inget om du inte riktigt kan sätta ord på det, det löser vi tillsammans.

Du kan boka upp till 3 coachsamtal under läsåret. Det lönar sig ofta att ha ett eller två uppföljande samtal, men ibland räcker det bra med ett samtal. Vid behov kan antalet coachsamtal utökas.

Hur bokar jag studiecoaching?

Du kan boka ett coachsamtal (45 minuter) med coachen Alexandra Ohls via bokningssystemet nedan. Samtalet hålls online via Teams.

Coachsamtalen är konfidentiella och kostnadsfria.

Här kan du boka ett coachsamtal med studiecoachen:

Observera att du ska logga in i bokningssystemet med din Hanken-inloggning. Välj sedan önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum så ser du de lediga tiderna den dagen) och fyll i dina uppgifter. Om du vill kan du också skriva vad du vill diskutera under coachingen.

Efter att du bokat tid får du en bekräftelse och en kalenderinbjudan med Teams-länken till din e-postadress.

 
Studiecoach

Alexandra Ohls är certifierad coach (ICF Professional Certified Coach, PCC) och känner också bra till Hanken efter att under många år ha jobbat på Hanken med bland annat studieadministration. Du kan läsa mera om studiecoachingen i den här intervjun med Alexandra eller lyssna på avsnittet Välmåendesnack med studiecoachen i podden Håkan Stories.

Kontaktuppgifter
E-post: alexandra.ohls(at)hanken.fi

Studiepsykologen stöder dig bland annat i följande situationer:

 •     Tidshantering och planering
 •     Balans mellan studier och fritid
 •     Stresshantering och studietrötthet
 •     Lärstrategier och studiefärdigheter
 •     Utmanande upplevelser i studiegemenskapen, t.ex. social ångest
 •     Prestationsångest
 •     Nervositet eller ångest kring särskilda studiemoment, t.ex. presentationer
 •     Hårda krav på dig själv
 •     Motivation och målsättning i studierna
 •     Vill du få mer ut av studierna?
 •     Skrivkramp i avhandlingsprocessen

Helsingfors & Vasa:

Studiepsykolog Jennifer Söderlund finns tillgänglig för examensstuderande och utbytesstuderande. Samtalen med studiepsykologen sker via distansmottagning.

För att ta kontakt med studiepsykologen och boka en tid ska du maila jennifer.soderlund@hanken.fi. Samtal hos studiepsykologen är kostnadsfria och konfidentiella. Till studiepsykologen får man komma i 1-5 samtal per läsår och samtalen är 45-60 minuter långa.

Hanken erbjuder även under vårterminen 2024 möjlighet till psykoterapisamtal för examensstuderande. Syftet är att via lösningsbaserad psykoterapi främja och stöda det psykiska välmåendet och bidra till att upprätthålla studieförmågan.

Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld eller lider av andra störningar eller svårigheter som stör din vardag. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45–60 minuter. Du kan boka in 1–5 mottagningsgånger under läsåret.

Läs mera på psykoterapeut Camilla Laines hemsida! Du kan boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi. Använd alltså din Hanken-e-postadress vid den första kontakten!

Observera att den psykoterapi som Hanken erbjuder (och som ges av Camilla Laine) är rehabiliterande och att det inte nödvändigtvis finns lediga tider med kort varsel, det vill säga den är inte avsedd som akut hjälp.

Ifall du behöver krishjälp:

Psykisk Hälsa Finland rf:s nationella svenskspråkiga kristelefon 09 2525 0112

 

Hjälp för invånare i Helsingfors:

 

Hjälp för invånare i Esbo:

Telefonnummer 09 8164 2439 för krishjälp på Jorv.

Information om mentalvård och missbruksvård i Esbo.

 

Hjälp för invånare i Vanda:

Telefonnummer 09 83924005 (social- och krisjouren)

 

Hjälp för invånare i Vasa:

Information om psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

Ingen behöver kämpa ensam

Studentprästen är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan men finns till för alla medlemmar av Hankens samfund med respekt för allas övertygelser. Om du känner behov av att prata och önskar ett förtroligt samtal, själavård eller bön, ta kontakt med studentprästen. Vi kan träffas personligen eller över videosamtal/telefon.

Studiepräst i Helsingfors:
Sonja Jakobsson
sonja.jakobsson@evl.fi
050 380 0662 

Studiepräst i Vasa:
Hanna Jern 
hanna.jern@evl.fi
044 480 8327 

Studentdiakonen i Helsingfors finns till för dej som behöver samtala eller är i behov av ekonomiskt stöd. Vi finns till för dej i alla livets med- och motgångar, vi kan samtala om allt mellan himmel och jord, inget ämne är för stort eller litet. Har du en tight ekonomisk situation eller har något oväntat rubbat din ekonomi? Kontakta mig så berättar jag mera och vi kan reda ut hur vi skulle kunna hjälpa dej. Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att det vi talar om stannar mellan oss. Ta modigt kontakt! Kontaktuppgifter: Diakoniarbetare Viivi Suonto, viivi.suonto@evl.fi, telefon 050 4075165

Läs mera om bibliotekets service under hösten här och på bibliotekets hemsida.

 • IT-tjänster för bland annat lösenord, email, utskrifter och program.
 • Biblioteket för litteratur, data och informationssökning.
 • Det finns också resurser för språkstöd.
 • BreakPro, programmet som hjälper dig ta pauser när du annars är stilla

Vänligen vänd dig till www.fpa.fi.