Användar-ID

Alla måste ha ett användar-id för att kunna komma åt nät, system, dator etc på Hanken.

För att kunna använda en dator, trådlöst nät, e-post, biblioteksdatabaser, mm. måste alla ha en egen användar-id som är personlig och inte får överlämnas till någon annan.

Sidorna

En ny uppdaterad processbeskrivning kommer att publiceras under hösten 2023.