Utforska alumners karriärstigar

Utforska Hankenalumners karriärutveckling!

Ett stort utbud av arbetsmöjligheter väntar på Hankeiter och våra alumner lyckas väldigt bra med starten på sin karriär!

Karriärtjänster följer upp hur nyutexaminerade placerat sig i arbetslivet genom tre olika karriäruppföljningar:

Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp koordinerar riksomfattande genomförandet av de nationella karriäruppföljningsenkäterna. Universiteten beslutar tillsammans om innehållet av enkätformuläret samt tidpunkten och metoden för datainsamlingen. På så sätt säkerställer man att material insamlade av olika universitet är jämförbara med varandra och att man kan forma ett riksomfattande material av dem. I sista hand är varje universitet ändå själv ansvarigt för sin egen enkät och att den skickas till egna alumner. Du kan läsa mer på Aarresaari nätverkets nätsidor.  Opens in new window
 

Senaste resultat

I menyn till höger eller färglådorna nere på sidan kan du kolla på statistiken nogrannare i Power BI format. Dessa uppgifter representerar endast Hankenalumner. Du kan själv klicka dig fram på de olika flikarna och filtrera enligt olika faktorer föra att hitta just det som du är mest intresserad av. Ifall du är intresserad av resultaten på nationell nivå kan du läsa mer om det nere på denna sida. 

Information om uppföljningarna

 

 
 

Resultaten av den nationella karriäruppföljningen för alumner presenterad på andra håll: 5 år efter utexaminering för magistrar och 3 år efter utexaminering för doktorer 

Du kan kolla på adressen töissä.fi var personer inom olika studieområden i Finland har sysselsatts efter sin examen. Tjänsten grundar sig på resultaten från tidigare års nationella karriäruppföljningar, dvs. samma uppföljningar som Power BI rapporterna på Hankens webbsidor baserar sig på. Här kan du bl.a. genom att välja "Kauppatieteet" hitta info på andra ekonomers karriär. På töissä.fi kan du bland annat hitta info på vilken typ av studier kan leda dig till det arbetet som intresserar dig. Du kan också läsa berättelser från utexaminerade som med sina egna ord beskriver sin karriärstig. 

Förutom på töissä.fi, kan du hitta rapporter på Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen angående placering efter avlagd universitetsutbildning i Finland ett, tre eller fem år efter avlagd examen. Denna statistik baserar sig också delvis på den nationella karriäruppföljningen vars resultat publiceras på töissä.fi och som Power BI rapporter på Hankens webbsidor.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, ett samarbetsorgan för Finlands universitet, publicerade för första gången hösten 2019 en gemensam resultatsrapport för Kandidatresponsen Opens in new window och den nationella karriäruppföljningen för alumner. Publikationerna hittas på Unifis nätsidor Opens in new window (på finska). 

Finlands Ekonomer producerar vartannat år en rapport om personer som avlagt ekonomie magisterexamen på basen av den nationella karriäruppföljningens resultat. Ungerfär vart tredje år rapporterar de likaså på basis av den nationella karriäruppföljningen på doktorer, hur personer med en ekonomie doktorsexamen placerar sig på arbetsmarknaden. Du hittar mer info om dessa rapporter på Finlands Ekonomers nätsidor. Opens in new window