Två studieorter

Hankens är verksam på två orter i Finland: i huvudstaden Helsingfors, som erbjuder en spännande kombination av högteknologi, design och natur, och i Vasa som står centrum för företagarandan och energiklustret i regionen.

Hankens devis är att vi är en enhet med verksamhet på två orter. Det här betyder att vi inte har dubbla beslutande organ eller budgetar, utan samtliga beslutsfattande och rådgivande organ har representation från bägge orter och fattar beslut för hela högskolan.

Största delen av ämnena vid Hanken har undervisning och personal på bägge orter och trots att alla medlemmar av den forskande och undervisande personalen har en huvudsaklig arbetsplats vid endera orten, förväntas alla undervisa för studenter på bägge orter. Den administrativa personalen arbetar i huvudsak i Helsingfors.

Hankenstudenter väljer studieort redan vid ansökningsskedet och bedriver sina studier på den ort de blivit antagna till. Även Hankens studentkår har aktiviteter på bägge orter.

 

Hankens byggnad i Helsingfors
Hankens huvudbyggnad i Helsingfors

 

Hanken i Vasa.
Hankens byggnad i Vasa