Sammanläggningsavhandling

Här hittar du instruktionerna för sammanläggningsavhandlingar.

De nya instruktionerna för sammanläggningsavhandlingar (dessa har uppdaterats enligt Forskningsrådets beslut 08.05.2019):

Det rekommenderas att använda denna (eller likadan) blankett med dina medförfattare från början av forskningsprocessen för ett papper. Du måste ha rapporten med underskrift från alla medförfattare som bilaga till din avhandling. 

Pdf

 

word

 

De gamla instruktionerna för sammanläggningsavhandlingar (Ursprungligen fastställda av Akademiska rådet i 29.10.2014.)

 

Sammanläggningsavhandling för ekonomie licentiat

För sammanläggningsavhandling avseende ekonomie licentiatexamen gäller samma anvisningar som för doktorsavhandling (se anvisningarna för doktorsavhandlingar här), med den skillnaden att antalet artiklar i den skall motsvara minst två individuellt skrivna artiklar, av vilka minst en skall vara publicerad, accepterad för publicering eller motsvara kraven för publicering i en sådan vetenskaplig tidskrift som tillämpar sakkunnigförfarande. Denna artikel skall vara individuellt skriven av den studerande.