Datasäkerhet

Den här sektionen innehåller information om regler för datasäkerhet, guider för säker användning av IT-system och kontaktuppgifter för olika sorts problem.

Bindande regler om hur man måste agera har samlats på den här sidan.

Se den här sidan om du behöver praktiska råd om datasäkerhet.

Dataskydd betyder de regler och procedurer som vi tillämpar för att skydda persondata. Här hittar du mer info om dataskydd.

Hankens Windows-datorer har WithSecure Client Security Premium färdigt installerat. WithSecure har virusscanner, spyware scanner och brandmur.

Studerande och personal har tillgång till förmånligt virusskydd via F-secure för sina hemdatorer.
OBS! Det kan ta upp till ett dygn att få svar från F-Secure på licens begäran.

Jag behöver svar på en fråga om datasäkerhet

Skicka e-post till help@hanken.fi

 • För hjälp med installation eller användning av våra säkerhetsprogram
 • För att lösa problem med våra säkerhetslösningar
 • För frågor om hur säkerhetsreglerna ska tillämpas
 • Om man är osäker på om nånting är legitimt eller inte, t.ex. löseordsfiske

Jag misstänker att vi har ett akut säkerhetsproblem

Ring datasäkerhetchefen på 040 550 9349
 

Jag har feedback eller behöver icke-akut hjälp

E-post till datasakerhetschef@hanken.fi

Direkt kontakt till datasäkerhestchefen, för t.ex.

 • Feedback om våra datasäkerhetsregler
 • Feedback om hur våra säkerhetslösningar fungerar eller om lösningar som vi borde ha ibruk
 • Frågor om säkerhetsaspeketer i projekt eller det dagliga arbetet

Datasäkerhetschefens personliga kontaktuppgifter hittar man här.

Jag har utsatts för ett bedrägeriförsök, t.ex. lösenordsfiske

Skicka e-post till cyberjunk@hanken.fi

Till den här adressen kan du vidarebefodra (forward) e-post som du identifierar som lösenordsfiske eller nån annan form av bedrägeri. Om du gör det hjälper du oss att upptäcka kampanjer mot oss och förbättra hela organisationens säkerhet. Det är vi tacksamma för! Vi svarar i regel inte på post som sänts till den här adressen. Använd help@hanken.fi om du är osäker på om ett meddelande är en attack eller inte, och behöver ett svar.

Vi behöver inte vanlig skräppost, spam, som bara försöker sälja nåt.

Jag har en fråga om dataskydd

Kontakta Hankens dataskyddsombud

Dataskyddsombudets (DPO, Data Protection Officer) primära uppgift är att övervaka hanteringen av personuppgifter. Kontakta DPO för frågor som t.ex.:

 • Tillämpning av GDPR och andra lagar om personuppgifter
 • Att avgöra hur vi kan hantera personuppgifter lagligt
 • Hjälp med utformande av interna processer och regler för hantering av personuppgifter
 • Myndighetskontakt angående personuppgiftshantering och incidenter