Datasäkerhet

Regler & Policyn, anvisningar, guider och annat datasäkerhets-material

Allmänt

Datasäkerhetssidorna är indelade i följande rubriker:

- Kort-Kort som på några rader försöker fånga det viktigaste inom ett delområde (e-post och lösenord)

- Regler & Policyn, som listar gällande regler och policydokument

- Anvisningar, guider och annat datasäkerhets-material

och numera också Dataskydd

Se sidan med kontaktuppgifter om du behöver hjälp eller vill rapportera en incident.