JOO-studier på Hanken

Hur ansöka om att få avlägga studier på Hanken via JOO-samarbetet

Om du planerar att avlägga en studiehelhet motsvarande ett biämne på Hanken, ska du utföra grundstudier i ett läroämne eller en motsvarande helhet. Studiehelheten ska omfatta minst 25 sp för att kunna utgöra ett biämne.

Vi har fortlöpande ansökningstid till kurser för pågående eller inkommande läsår som har ett bekräftat JOO-utbud. Notera att du måste ha förord för JOO-studierätt från ditt hemuniversitet före du lämnar in ansökan till Hanken.

Ansökan ska vara framme vid Hanken senast två veckor innan kursen startar, vilket beroende på ditt hemuniversitets behandlingstider kan betyda att du måste lämna in din ansökan om förord där en månad till flera månader före kursstart på Hanken.

Kriterier för beviljande av JOO-studierätt för kurser vid Hanken 

  • Då du ansöker om studierätt för kurser på Hanken bör du ha avklarat minst 54 studiepoäng vid det egna universitetet. Kravet gäller dock inte ansökningar till kurser i främmande språk på nybörjarnivå.
  • Om du ansöker om JOO-studierätt till kurser som har förkunskapskrav, behöver du uppfylla dessa krav.
  • En studerande kan beviljas studierätt för maximalt 72 studiepoäng på Hanken.
  • Studerande från Juri och Soc&kom har möjlighet att läsa de kurser som hör till Rättsam-samarbetet utan JOO-studierätt. Se studiehandböckerna för närmare information om vilka kurser detta gäller.
  • Studierätten beviljas i regel för 2 år. Om den studerande är på slutrakan med sina studier på hemuniversitetet kan studierätten beviljas för en kortare tid. JOO-studierätten avslutas då den studerande utexamineras från hemuniversitetet.

Du hittar våra JOO-kurser för inkommande studerande 2022-2023 här: 

Du ansöker om JOO-studierätt vid Hanken genom att fylla i blanketten för ansökan om studierätt för samarbetsstudier, som du hittar under rubriken Fristående studerande i vår blankettbank.