Frånvaroanmälan det första läsåret

Du som vill frånvaroanmäla dig får endast göra det på basis av en lagstadgad orsak som kan bevisas på basis av utfärdade intyg.

Enligt universitetslagen kan första årets studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret endast av någon av de orsaker som anges nedan. Nedan listas också vilka dokument som godkänns som frånvarointyg:

 1. Du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • Dokumentation: Inryckningsorder (förordnande att inleda tjänstgöringen)
    
 2. Du behöver vara ledig från dina studier för att sköta ditt barn i samband med barnets födelse eller adoption
  Dokumentation:
  • FPA:s intyg över moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller läkarintyg över graviditet om intyg från FPA ännu saknas
  • Motsvarande intyg från en utländsk myndighet över lagstadgad föräldraledighet
    
 3. Du kan inte inleda studierna på grund av egen sjukdom eller skada
  Dokumentation:
  • Beslut om sjukdagpenning, eller läkarintyg om beslut saknas. Av läkarintyget ska framgå sjukdomens eller skadans art och att sjukdomen eller skadan hindrar dig från att inleda dina studier 1.8.2024.
  • Hinder som beror på praktiska arrangemang på grund av sjukdomen eller skadan: en tillräcklig redogörelse, t.ex. studentbostadsstiftelsens intyg över att studenten köar för en sådan bostad som hens sjukdom eller skada kräver. Studentens egen anmälan är inte en tillräcklig redogörelse.

De frånvarointyg som lämnas in ska vara på svenska, finska eller engelska och anmälan om frånvaro ska göras senast 31.7.2024 kl. 15.00.

 

Hur anmäler jag mig som frånvarande?

För att anmäla dig som frånvarande ska du

 1. Ta emot studieplatsen före den utsatta tiden.
 2. Välja alternativet att du vill frånvaroanmäla dig i läsårsanmälan.
 3. Lämna in ditt intyg över lagstadgad orsak senast 31.7.2024. Om du inte gör detta måste du närvaroanmäla dig hela läsåret för att behålla din studieplats. 

Om den lagstadgade orsaken enbart gäller en av terminerna (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari) kan du, om du vill, frånvaroanmäla dig för hela läsåret.

Observera att om du sedan tidigare har en annan examensstudierätt och nu fått en ny examensstudierätt kan du frånvaroanmäla dig för läsåret 2024–2025 enbart om du har en lagstadgad orsak att vara frånvarande.

Om du inte gjort en anmälan på det sätt som anges ovan och inom utsatt tid förlorar du din studierätt. Om du senare vill inleda dina studier bör du hos högskolan ansöka om återinskrivning och antingen närvaroanmäla dig eller uppvisa intyg på lagstadgad frånvaro enligt det som föreskrivs för första årets studerande.

 

Behöver du mera info?

Kontakta ansökningsservicen på ansokan@hanken.fi.
 

Studerande som varit frånvaroanmälda det första studieåret 
 • Alla studerande som varit frånvaroanmälda det första studieåret får ett mail under därpåföljande sommar om hur de ska närvaroanmäla sig för de andra studieåret.