Guider för akademiskt skrivande

Här hittar du Hankens formaterings-, referens- och skrivguider.

Formateringsguiden

Hanken följer formateringsguiden (Libguide) vid skriftliga arbeten och avhandlingar.

Formateringsguiden, även om den använder sig av Microsoft Words som botten, ger en uppfattning om hur skrivprogram fungerar och dessa kunskaper kan härledas till andra skrivprogram. Formateringsguiden innehåller instruktioner över hur man formaterar avhandlingen eller det akademiska arbetet så att det följer Hankens standardformat. Guiden ger även instruktioner om övriga användbara funktioner i Word-programmet.

Referensguider

Hankens referensguide visar hur du på ett korrekt sätt hänvisar till källor både i löpande text och i källförteckningen. Referensguiden finns på svenska och engelska och riktar sig till alla på Hanken som skriver skriftliga arbeten. I guiden hittar du exempel på olika typer av källor och hur du refererar till dem på ett korrekt sätt. Referensguiden följer APA 7 systemet.

Information om referenshanteringsverktyg hittas i Libguides Opens in new window .

Nere på sidan Referensteknik finns det länkar till andra referensguider om APA 7, Oxford och Harvard samt information om referenshanteringsprogrammet Zotero och Mendeley. Det finns även tips på hur man undviker plagiering.

Skrivguider

Hankens Handbok i akademiskt skrivande innehåller rekommendationer och motiveringar för skrivtekniska detaljer för vetenskapligt skrivande på svenska, ur ett språkligt perspektiv.  

 

Vilken referensstil ska jag använda?

Olika vetenskapliga discipliner använder olika referenssystem. Inom ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper är bland annat APA 7 och Harvardsystemet allmänt förekommande. De flesta ämnen på Hanken använder APA 7, med undantag av handelsrätt där Oxford är det system som oftast används. Fråga din lärare eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem du ska använda. Använd guiderna på denna sida för att få hjälp med att utforma referenstekniken korrekt.

Referenshanteringssystem

Om du använder ett referenshanteringssystem kan du skapa en egen databas med användbara referenser, och skapa en referensförteckning automatiskt. Biblioteket ordnar utbildning i referenshanteringssystemet Zotero. 

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp med referenstekniken eller med Zotero. Kurser i Zotero ordnas regelbundet, se den aktuella kurskalendern. Kontakta biblioteket@hanken.fi eller boka en tid för personlig handledning via bibliotekets bokningskalender Opens in new window om du inte hittar lämpliga tider i kurskalendern.

Om referenshanteringsverktyg 

Hankens referensguide

Referensguide Opens in new window Hankens bibliotek

 

Flera referensguider

APA 7 systemet Uppsala universitet

Guide till Harvardsystemet  Opens in new window Högskolan i Borås
Harvardsystemet Opens in new window Högskolan i Jönköping

Oxfordsystemet Oxford University (på engelska)

 

Plagiering

Hankens riktlinjer för plagiatkontroll 

Ouriginals plagiathandbok Opens in new window

Refero - antiplagieringsguide Opens in new window Läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera. Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet

Referensteknik

Helsingfors
Sarah Hagström
+358 (0)40 3521408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 4073798
susanne.c.holmlund@hanken.fi

MS-Office, formatering

Helsingfors & Vasa
Vilhelm Lönnberg
+358(0)50 5930710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

DHanken

Biblioteket
biblioteket@hanken.fi