Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande magisterstuderandena, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de tio bästa magisterstuderandena ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen, på 1 000 euro. Utmärkelserna för avhandlingar innehåller ett mindre stipendium, medan utmärkelserna för utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget).

Eftersom dessa hedersutnämningar tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.

 

Stipendiater 2019

 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2021:

 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Nicole Ekman Finlands Ekonomer r.f.
Frida Forslund Saara och Björn Wahlroos 
Viktor Forsman Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Lina Glabisch Camilla och John Lindfors
Zaur Hasanov Oy Karl Fazer Ab
Lauri Jokinen Christina Diehl
Cecilia Kalpamaa Finlands Ekonomer r.f.
Klaus Kärjenmäki Wärtsilä
Linda Mitts Familjen Hartwall
Jessica Rautelin Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Ylva Sundvik Päivi och Kurt Björklund
Vicktor Wahlberg Svenska handelshögskolan

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt till 12 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Janina Airikainen Finlands Ekonomer r.f.
Bero Davidson Föreningen Konstsamfundet
Samuel Johansson Martina och Henrik Andersin
Jaakko Laitinen Carita och Robin Langenskiöld
Rita Merisalo Huhtamäki Oyj
Sara Paldanius Liikesivistysrahasto
Zacharias Qvist Björn Wahlroos
Nadia Väglund Familjen Hartwall
Vicktor Wahlberg Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr.h.c. Marcus Wallenberg
Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 9 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Freddy Ackrén Evald och Hilda Nissis stiftelse
Janina Adlivankin Harry Schaumans Stiftelse
Sandra Björklund Walter Greuling
Catarina Cawén Ahlström Capital
Linnea Erkamo Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Frida Högholm Evli Bank
Nicolina Massa Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Einar Nordström Mona och Felix Björklund
Alfred Söderman Aktia Bank

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 9 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Amanda Björkell Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Jacob Boman Rettig Capital Oy Ab
Joakim Byggmästar Alexander Ehrnrooth
Viktor Forsblom Hannu Ryöppönen
Sofia Juselius Berner Ab
Linnea Karlsson Göran J. Ehrnrooth
Alex Kaukojärvi Marina och Philip Aminoff
Nicolina Massa Albert Ehrnrooth
Einar Nordström Björn Savén
Santeri Piipponen Handelslaget KPO
Daniel Schönberg OP-Gruppen
Benjamin Strandberg Algol Ab
Nina Sundblad Oy Elfving Holding Ab
Johan Söderström Familjen Melker Schörling
Hanna Tiusanen Ann Marie Didrichsen

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 16 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Nicolas Arppe UPM-Kymmene Oyj
Sandra Björklund William Thurings Stiftelse
Emilia Donner Ingman Group Ab
Arthur Eklund Nordea
Viktor Forsman Magnus och Henrica Bargum
Taneli Immonen Goldman Sachs Gives
Sandra Isaksson Veho Group Oy Ab
Alva Liljeroth Aktiastiftelsen i Vasa
Jonas Madsén Paulig Oy
Lotta Rautiainen Simon Hallqvist
Alec Relander Familjen Hartwall
Emil Rönnberg H.Kuningas & Co
Isac Sjöblom Riitta och Berndt Brunow
Jonathan Stolpe Eva och Ole Johansson
Alex Suihko Michael Rosenlew
Fabian Sundell Stiftelsen Tre Smeder
Tristan Westerholm Ekonomföreningen Niord rf.

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 17 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.