Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande studerandena, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de bästa studerandena ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen, på 1 000 euro. Utmärkelserna för avhandlingar innehåller ett mindre stipendium, medan utmärkelserna för utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget).

Eftersom dessa hedersutnämningar tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.

 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2022:

Stipendiemottagare Hedersdonator
Nicklas Bahrt Camilla och John Lindfors
Carl-Wilhelm Björkendahl Hanken Svenska handelshögskolan
Edvin Engman Hanken Svenska handelshögskolan
Arthur Hernberg Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Rasmus Hägglund Wärtsilä
Matti Jokela Saara och Björn Wahlroos
Ilona Jämsen Christina Diehl
Tom Kutvonen Hanken Svenska handelshögskolan
Victor Lardot Päivi och Kurt Björklund
Julia Nylund Familjen Hartwall
Daniel Ovall Hanken Svenska handelshögskolan
Zalina Plieva Oy Karl Fazer Ab
Oscar Rosenlew Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Charlotte Steffansson-Myrskog Finlands Ekonomer r.f.
Lucas Vogt Hanken Svenska handelshögskolan

Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Edvard Björk Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr.h.c. Marcus Wallenberg
Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Oskar Hellman Finlands Ekonomer r.f.
Jeanette Huldén Föreningen Konstsamfundet, 
Samuel Lassila Björn Wahlroos
Jesper Lundkvist Martina och Henrik Andersin
Jasmin Lönnberg Familjen Hartwall
Cecilia Paulsson Huhtamäki Oyj
Eliott Tallqvist Liikesivistysrahasto
Emma Wilhelmsson Carita och Robin Langenskiöld

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 9 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Daniel Antell Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Ella Appel Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Evelina Bodbacka Mona och Felix Björklund
Mikael Boman Harry Schaumans Stiftelse
Matias Hankala Aktia Bank
Nelia Peurala Walter Greuling
Eva-Lina Sandell Evald och Hilda Nissis stiftelse
Anna Voutilainen Ahlström Capital
   

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 9 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Evelina Bodbacka Viria
Wilma Båsk Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Emilia Bäckström Rettig Capital Oy Ab
Thomas Gräsbeck Oy Elfving Holding Ab
Frans Grönholm Albert Ehrnrooth
Emilia Jansson Familjen Melker Schörling
Joakim Kaptens Handelslaget KPO
Elin Komsi Algol Ab
Edit Rosenblad Alexander Ehrnrooth
Frida Sande Göran J. Ehrnrooth
Melinda Silander Björn Savén
Antonia Tallqvist Berner Ab
Viivi Vanamo OP-Gruppen
Liina Veikkola Hannu Ryöppönen
Saga Wester Marina och Philip Aminoff
Emma Wickström Ann Marie Didrichsen

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 16 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Mikael Boman Paulig Oy
Matias Hankala Goldman Sachs Gives
Arthur Hernberg Riitta och Berndt Brunow
Erik Holmberg Ekonomföreningen Niord rf.
Rasmus Hägglund Magnus och Henrica Bargum
Sabrina Jägerroos Aktiastiftelsen i Vasa
Elias Ketonen Stiftelsen Tre Smeder
Niklas Lainto Familjen Hartwall
Victor Lardot Eva och Ole Johansson
Sebastian Lilja Ingman Group Ab
Joshua Linder Nordea
Frans Mäkelä UPM-Kymmene Oyj
Sanni Määttä William Thurings Stiftelse
Anna Peltonen H.Kuningas & Co
Jon Rundman Simon Hallqvist
Ida Åstrand Michael Rosenlew

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 17 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.