Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande magisterstuderandena, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de tio bästa magisterstuderandena ett stipendium på 1 000 euro. Utmärkelserna för avhandlingar och utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget) men eftersom det tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.


Nedan är en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2018:

Bästa magisterstuderande (10 st):
Linnea Strand
Lotta Holm
Luisa Pieroni Barroso da Cruz af Schultén
Maria Ihamuotila
Niklas Lindbäck
Noora Kallioniemi
Rebecca Åkers
Robin Kipfer
Tấn Lộc Bùi
Tu Anh Nguyen

Bästa magisteravhandlingar (9 st):
Aimo Rantanen
Alex Lundqvist
Daniela Sumelius
Fairouz Hussien
Jill Winter
Jonas Hägglund
Risto Larinkari
Simon Åberg
Tấn Lộc Bùi

Bästa kandidatavhandlingar (9 st)
Anni Immonen
Caisa Lindblom
Elsa Hatakka
Kristian Lindqvist
Lina Kamlin
Rasmus Klärck
Rosa Höykinpuro
Simon Hatanmaa
Susanna Rantonen

Bästa utbytesstuderande VT 2018 (15 st)
Alexander Seppälä
Andreas Lehtonen
Anton Eriksson
Emil Nordlund
Felix Melin
Filip Hintze
Jenni Salo
Max Heino
Oscar Michelsson
Patrik Rytkönen
Philip Enckell
Roni Rajamäki
Thomas Westerholm
Tim Ignatius
Veli Saarinen

Bästa utbytesstuderande HT 2017 (16 st)
Andreas Lindén
Cecilia Stortåg
Christian Nygård
Ellinor Granberg
Emil Westerlund
Emma Elopuro
Filip Svahnström
Isak Karlsson
Janina Westerdahl
Johanna Viilo
Linda Grönlund
Nadine Lalou
Simon Hatanmaa
Sina Andersson
Vanessa Aladin
William von der Pahlen