Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande magisterstuderandena, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de tio bästa magisterstuderandena ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen, på 1 000 euro. Utmärkelserna för avhandlingar innehåller ett mindre stipendium, medan utmärkelserna för utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget).

Eftersom dessa hedersutnämningar tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.

 

Stipendiater 2019

 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2020:

Stipendiemottagare  Hedersdonator
Jere Blomqvist Saara och Björn Wahlroos 
Bero Davidson  Oy Karl Fazer Ab
Kasper Ek Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Robin Hirvijärvi Wärtsilä
Victor Jansson Päivi och Kurt Björklund
Samuel Lassila Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Hanh Pham Finlands Ekonomer r.f.
Vera Sevastianova Christina Diehl
Yannick Stastny Camilla och John Lindfors
Inka Viiri Familjen Hartwall

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 10 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Susan Itani-Huhtanen Familjen Hartwall
Janina Jungell Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr.h.c. Marcus Wallenberg
Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Wilhelmina Kangas Huhtamäki Oyj
Karl-Johan Lidsle Björn Wahlroos
Anita Morozova Carita och Robin Langenskiöld
Evgeniya Petrova Finlands Ekonomer r.f.
Matilda Rönnqvist Liikesivistysrahasto
Sonja Saari Föreningen Konstsamfundet
Nikolaos Vlassis Martina och Henrik Andersin

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 9 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Carl Adolfsson Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Frida Forslund Evald och Hilda Nissis stiftelse
Mikael Karlsson Evli Bank
Hugo Karlsson Lagerros Ahlström Capital
Joacim Mäkinen Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Jessica Rautelin Mona och Felix Björklund
Emma Ruuhinen Walter Greuling
Ellen Wulff Harry Schaumans Stiftelse

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 9 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare Hedersdonator 
Freddy Ackrèn Berner Ab
Max Granlund Handelslaget KPO
Fanny Hindsberg Alexander Ehrnrooth
Mathilda Hinttu Oy Elfving Holding Ab
Walter Kousa Göran J. Ehrnrooth
Jenna Lindström Ann Marie Didrichsen
Jenny Manner Albert Ehrnrooth
Daniel Miller Marina och Philip Aminoff
Niklas Nenonen Familjen Melker Schörling
Cecilia Paulsson OP-Gruppen
Erika Ramberg Rettig Capital Oy Ab
Rosalia Snellman Viria
Emma Tuomi Algol Ab
Sandra Törnqvist Hannu Ryöppönen
Patrik Wikström Björn Savén
Sofia Åberg Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 16 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Stipendiemottagare  Hedersdonator
Robin Bäck Eva och Ole Johansson
Ina Djupsund Simon Hallqvist
Linda Ekman Paulig Oy
Edvin Engman Magnus och Henrica Bargum
Robin Eriksson Riitta och Berndt Brunow
Frida Forslund Stiftelsen Tre Smeder
Anna Kempe Ingman Group Ab
Daniel Ketonen Michael Rosenlew
Angelina Mattbäck Nordea
Antonia Nyman Aktiastiftelsen i Vasa
Tito Pipping Familjen Hartwall
Rikhard Rissanen William Thurings Stiftelse
Patrik Schneider Veho Group Oy Ab
William Stjernberg UPM-Kymmene Oyj
Jonas Söderlund Goldman Sachs Gives
Tuomas Toroska Ekonomföreningen Niord rf.
Pyry Yrjänäinen H.Kuningas & Co

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 17 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.