Hur briljerar jag på anställningsintervjun?

Att bli kallad till intervju betyder att du är en av dem som arbetsgivaren är mest intresserad av. Det gäller att utnyttja intervjutiden på bästa sätt.

Ju bättre förberedd du är inför mötet, desto säkrare och mer avspänd kommer du att känna dig. Du skall skaffa dig information på förhand om både arbetsgivaren och det jobb du söker. Du kan också försöka få reda på vem/vilka som kommer att intervjua dig, och vilka positioner den personen/dessa personer har i företaget. Förbered dig väl så kan du presentera dig på ett framgångsrikt sätt.

Minst lika viktig som din kompetens eller ditt kunnande, är att du är lämplig för jobbet och arbetsmiljön. Arbetsgivaren måste få en uppfattning om hur du jobbar, reagerar på stress, hurdana arbetskamrater du kan jobba med, hurdan arbetsmiljö du trivs i osv. Arbetsgivaren vill med andra ord veta ganska mycket om din personlighet. Din personlighet och lämplighet kan t.o.m. vara mer avgörande än de kunskaper du besitter. Det effektivaste sättet att bedöma lämpligheten är intervjuer, personlighetsanalyser och test. Intervjun är den viktigaste.

Att marknadsföra sig själv känns sällan naturligt och lätt men är en förmåga man utvecklar bättre och bättre med tiden. Det finns säkert lika många olika sätt att förbereda sig för en intervju som det finns modeller på CV:n. Det är bra att på förhand forska fram litet om olika modeller för intervjuer och prova sig fram till det sätt som lämpar sig bäst för en själv. Dessutom finns det lika många typer av intervjuer som intervjuare. Var förberedd på vad som helst. I bland förekommer paneler med två, tre intervjuare. Ibland blir du intervjuad av endast en person. Ibland blir du intervjuad endast en gång ibland tre, fyra gånger. Ibland får du uppgifter att lösa ensam eller i grupp. Intervjuaren kan vara en personal- och/eller rekryteringsansvarig, konsult, arbetsledare eller avdelningschef. I något skede blir du intervjuad av din kommande förman.

Några basregler angående anställningsintervjun

 • Förbered dig på att berätta om dig själv, din bakgrund och eventuellt vad du vill med ditt liv (3-5 min). Ha nödvändiga handlingar, t ex. arbetsintyg och studieutdrag, med dig snyggt i en plastficka. 
 • Fundera ut vilka dina starka sidor är och presentera fyra till sex sådana egenskaper (goda för just detta jobb).
 • Fundera ut dina svaga sidor, försök om möjligt hitta det goda i dem (sällan är en egenskap enbart god eller dålig).
 • Känn till företaget och arbetsuppgiften (visar intresse för företaget).
 • Förbered egna frågor om företaget och arbetsuppgiften.
 • Kom i tid! Ta reda på på förhand hur du tar dig exakt dit du skall och hur länge det räcker
 • Första intrycket är mycket viktigt så var noga med ditt yttre och använd ett vårdat språk!
 • Hälsa alltid genom att ta i hand och presentera dig, ha ögonkontakt!
 • Ge akt på ditt kroppsspråk för det avslöjar mycket om din personlighet!
 • Var uppmärksam på din omgivning, uteslut inte någon om det sitter flera personer framför dig.
 • Avbryt inte intervjuaren!
 • Lyssna och visa att du är intresserad.
 • Låt dig inte stressas av intervjuarens frågor - tänk, fråga om du är osäker, och svara sedan. Det är vanligt att intervjuaren kan ställa oväntade och/eller provocerande frågor för att se hur du reagerar i en oväntad situation eller hur kreativ du är i ditt tänkande.
 • Låt en positiv, engagerad, målmedveten grundinställning märkas.
 • Var dig själv när du är som bäst och var ärlig!
 • Uttala dig ALDRIG kritiskt mot tidigare arbetsgivare eller mot någon överhuvudtaget. Var diplomatisk!
 • Uppträd artigt mot alla du möter i företaget (du blir kanske inte ihågkommen för din artighet, men du blir definitivt ihågkommen för din oartighet!).
 • Det är din uppgift att övertyga arbetsgivaren om att just du är den rätta personen för jobbet!

Att komma i tid och uppträda artigt och intresserat, samt att vara "rätt" klädd är några av de faktorer som garanterar ett positivt första intryck hos arbetsgivaren. Det är svårt att reparera ett dåligt första intryck hos arbetsgivaren eftersom tiden du har till ditt förfogande är begränsad. En första intervju tar sällan längre än 30-45 min., men detta kan förstås variera. 

Ge ett bra första intryck - och hälften är vunnet!