Publicera

Här finns information om Hankens publikationsarkiv DHanken.

Att publicera på Hanken

I DHanken publiceras doktorsavhandlingar, magisteravhandlingar, forskningsrapporter, working papers och artiklar. På sidorna finns bl.a. anvisningar för dig som ska publicera din avhandling i DHanken eller vill parallellpublicera i DHanken.