| 02.12.2021

Hanken tilldelas 150 000 euro

Marcus Wallenbergs Stiftelsen donerar 150 000 euro
Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning har fattat beslut om en donation på 150 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning på företagsledningens område, i första hand i Finland men även i internationella sammanhang.

- Med denna donation hoppas vi kunna bidra till att förutsättningarna för företagande och tillväxt förstärks. Det är via forskning och utbildning som Finland når en hållbar och positiv ekonomisk utveckling, säger stiftelsens ordförande Paul Ehrnrooth.

- Vi är mycket hedrade och tacksamma över stiftelsens donation. Donationen stärker Hankens utveckling som internationellt trippelackrediterad handelshögskola med höga ambitioner inom utbildning och forskning, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

 

För mera information:
Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64