Frånvaroanmälan

Om du frånvaroanmäler dig kan du inte anmäla dig till kurser och tenter, avlägga prestationer eller utexamineras.

Om du vill frånvaroanmäla dig ska du göra det senast 31.8 för hela läsåret eller bara för höstterminen, eller skilt för vårterminen senast 15.1.

Frånvaroanmälan för kandidat- och magisterstuderande

Om du frånvaroanmäler dig kan du inte anmäla dig till kurser och tenter, avlägga prestationer eller utexamineras.

Frånvaroanmälan gör du i Oili-tjänsten Opens in new window

Om du anmält dig frånvarande men vill ändra din anmälan till närvaro ska du följa anvisningarna på sidan för Närvaroanmälan.

Om du antagits 2015 eller senare har du rätt att under din studietid vara frånvaroanmäld utan särskild orsak två terminer, men under ditt första läsår får du frånvaroanmäla dig endast på basis av värnplikt, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna.

Om du antagits mellan 1.8.2005 och 1.8.2014 har du rätt att vara frånvaroanmäld utan särskild orsak fyra terminer.

Frånvaroanmälan för doktorander

Du kan frånvaroamäla dig via Oili-tjänsten Opens in new window .