Spanska som biämne

Ekonomistuderande på Hanken
På denna sida kan du läsa mera om möjligheten att studera spanska som biämne på Hanken.

 

Studera spanska som biämne!

Välkommen att studera spanska som biämne (25 SP)! Spanska avdelningen erbjuder 3 biämneshelheter:

  1. Biämneshelhet kandidatnivå
  2. Biämneshelhet intensiv
  3. Biämneshelhet magisternivå

I biämnesstudierna kan även ingå kurser vid Aalto-universitetet, förutom kurserna på Hanken. Biämnet byggs upp av dels obligatoriska, dels valbara kurser. 

 

Biämnesstudier i spanska

För examensstuderande vid Hanken

I biämnesstudierna i spanska (25 SP) kan ingå:

  • Spanska kurser vid Hanken (se kursutbudet nedan)
  • Kurser vid Aalto-universitetet (högre nivåer)

För mer information, kontakta Rita Eloranta som är ämnesansvarig för spanska. Notera att beroende på vilken biämneshelhet du väljer finns det olika krav för de kurser som ska ingå.

 

För externa målgrupper

Spanska som biämne är endast möjligt att studera om du är kandidat- eller magisterstuderande vid Hanken (Helsingfors/Vasa).

 

Biämneshelheter

Biämneshelhet 1: kandidatnivå

Denna biämneshelhet är avsedd för nybörjarekandidatnivå, och består dels av obligatoriska kurser och dels av valbara kurser. Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25. Se kursutbudet för biämneshelheten nedan.

 

Obligatoriska kurser i spanska för biämneshelhet 1:

5401-A Spanska 1 A (Helsingfors) (3 SP) 

5401-B Spanska 1 B (Helsingfors) (3 SP) 

5422-E Spanska 2 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) 

5423-E Spanska 2 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

 

Valbara kurser i spanska för biämneshelhet 1:

5416 Español 3: Latinoamérica – Curso de cultura, historia y economía (6 SP) 

5415 Español 3: España – Curso de cultura, historia y economía (6 SP)

5425 Español 4: Español de los negocios (6 SP)

5417 Español 5: Literatura y conversación (3 SP)

 

 

Biämneshelhet 2: intensiv

Denna biämneshelhet är avsedd för dem som vill avancera snabbt i sina språkstudier, och består av både obligatoriska och valbara kurser. Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25. Kurserna för biämneshelhet 2 ser du nedan.

 

Obligatoriska kurser i spanska för biämneshelhet 2:

5426 Español 1 A - Intensivo (5 SP) 

5427 Español 1 B - Intensivo (5 SP)

 

Valbara kurser i spanska för biämneshelhet 2:

5423-E Spanska 2 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP) 

5416 Español 3: Latinoamérica – Curso de cultura, historia y economía (6 SP) 

5415 Español 3: España – Curso de cultura, historia y economía (6 SP)

5425 Español 4: Español de los negocios (6 SP)

5417 Español 5: Literatura y conversación (3 SP)

 

 

Biämneshelhet 3: magisternivå

Denna biämneshelhet är avsedd för magisterstuderanden och innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25. De kurser som hör till biämneshelhet 3 hittar du nedan.

 

Obligatoriska kurser i spanska för biämneshelhet 3:

5416 Español 3: Latinoamérica – Curso de cultura, historia y economía (6 SP) 

5415 Español 3: España – Curso de cultura, historia y economía (6 SP) 

5425 Español 4: El español de los negocios (6 SP)

5417 Español 5: Literatura y conversación (3 SP) 

 

Valbara kurser i spanska för biämneshelhet 3:

Valbara kurser ska avtalas i förväg med ämneskoordinatorn i spanska, Rita Eloranta. Till exempel kan det vara en eller flera kurser vid Helsingfors universitet eller avlagda studier i ett spansktalande land under utbyte.

 

 

Kontaktpersoner

Om du har frågor kan du kontakta Rita Eloranta, ämneskoordinator i spanska.

 

Rita Eloranta – Universitetslärare, ämneskoordinator i spanska

Maria Loarte – Timlärare – maria.loarte@hanken.fi