| 14.01.2020

Jubileumskampanjen HANKEN 110 når över en halv miljon euro

Hankens flagga framför blå himmel
Medelinsamlingskampanjen HANKEN 110 summerar 2019 med ett mycket fint resultat.

Över en halv miljon euro har samlats in till kampanjen HANKEN 110 med temat kreativitet i inlärningen. Hanken tackar alla som hittills deltagit i kampanjen.

- Det är väldigt fint att se att många ställer upp och stöttar Hankens utveckling. De insamlade medlen bidrar till att skapa bättre inlärningsmöjligheter och höjer kvaliteten på utbildningen och studiemiljön, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN 110 startade i maj 2019 i och med Hankens 110-årsjubileum. Kampanjen har hittills inbringat 648 841 euro. De insamlade medlen används för att stärka utbildningen på Hanken och samtidigt befästa Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

 

För mera information, vänligen kontakta Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan.

E-post: camilla.wardi@hanken.fi

Tfn: 040-560 59 64

hanken.fi/donera