Vilka är Hankens språkkrav i svenska?

Den här sidan har en fullständig förteckning över alla prestationer som ger sökande behörighet att uppfylla Hankens språkkrav på magisternivå.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Undervisningen och tentamina vid Hanken sker i huvudsak på svenska trots att det också erbjuds ett engelskspråkigt kursutbud framförallt på magisternivå.

Förutsättningen för studier på Hanken är att de som gått i skola på ett annat språk än svenska redan när de börjar studera hos oss lätt kan följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier samt skriva tentamina på svenska. Det är därför vi kräver vi att sökande intygar att de har tillräckliga kunskaper i svenska från början.

Finskspråkig vid Hanken?

Hanken är en attraktiv studieplats för finskspråkiga studerande. Av de som antas till Hankens svenskspråkiga utbildning har ca 20 procent en helt finskspråkig bakgrund.

Dessa finskspråkiga studerande vill slå två flugor med en smäll och ser det som ett mervärde att under studietiden inte bara få kunskap och färdigheter för ett framtida yrke, utan att i samma veva förbättra sina kunskaper i svenska. Dessa studerande får undervisning i svenska under studietiden och tack vare den uppnår de en god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Nivån på kunskaperna i svenska ska på magisternivån motsvara C1 enligt CEFR-skalan.

Du kan intyga dina kunskaper i svenska på fyra olika sätt:

  1. Skolutbildning
  2. Studentexamen eller motsvarande
  3. Högskoleexamen/-studier
  4. Språkprov

Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska* och som ger högskolebehörighet. 

*även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns 

Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2*), i den finländska studentexamen med minst vitsordet approbatur (A).

Lång lärokurs (A-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre (resultatet gäller i fem år).

IB-provet Swedish A (eller de gamla A1 eller A2) avlagt.

*Detta är det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet, dvs detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska.

Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska.

Den sökande har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamennivå på svenska.

Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola.

Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk som huvudämne.

Den sökande har avlagt studier i svenska språket/nordiska språk omfattande minst 60 sp/35 sv.

Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på den högsta nivån, med resultatet färdighetsnivå 6 inom alla delområden.

Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med utmärkta kunskaper i svenska på alla delområden.

Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), som ordnas i Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.

Avlagt godkänt resultat i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och uppnått nivån C1 (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda högskolor).

Godkänt vitsord i ett språkprov som Hanken Svenska handelshögskolan ordnar som mäter den sökandes kunskaper i svenska på C1-nivå (gäller i 5 år efter avläggandet), mera info om provet finns här.

Bilagor

Alla sökande måste lämna in bevis på tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt), alternativt anmäla sig till Hankens språkprov i svenska, i samband med ansökan. Om du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.

Bilagor som intygar språklig behörighet ska helst lämnas in samtidigt som alla övriga bilagor, dvs i samband med ansökan 31.3.2021 kl.15.00. Bilagor som intygar den språkliga behörigheten ska vara Hankens ansökningsservice till handa absolut senast 7.4.2021 kl.15.00, om du av någon orsak inte kan lämna in bilagan redan 31.3 med de andra bilagorna - kontakta isåfall ansokan@hanken.fi.

Om du ämnar intyga dina språkkunskaper med studentexamen avlagd på svenska i Finland efter 1990 behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret.