Hur blir jag antagen till magisterutbildningen?

På den här sidan finns detaljinformation om ansökan och antagningen till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2024. Ifall du blir antagen börjar du studera på hösten 2024. Sidorna uppdateras som bäst, slutliga kriterier för 2024 publiceras i slutet av oktober i Studieinfo-portalen.

Ansökningstiden för magisterutbildning på svenska är 13.3 - 27.3.2024.kl.15.00. Ansökan görs via portalen studieinfo.fi Opens in new window . Du kan ansöka till två ansökningsmål som du prioritetsordnar i din ansökan. Om du redan studerar på Hanken ska du inte ansöka via studieinfo-portalen, läs mer här.

Antagningskriterier

För att vara behörig att ansöka till magisterutbildningen krävs följande:

 • En tidigare examen
  • Minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen), en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 studiepoäng (ECTS).
  • Ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god i den behörighetsgivande examen (3 på finländska skalan 1-5 eller 70 på Hankens gamla skala 50-100 eller Grade B på amerikansk skala). 
   • Ditt GPA ska vara 3 redan när du skickar in din ansökan. Om GPA för hela examen inte står tydligt utskrivet på ditt betyg/studieutdrag behöver du be om ett separat intyg från högskolan och bifoga det till din ansökan. Om du inte kan få ett separat GPA-intyg ska du själv räkna ut ditt GPA. Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.
  • Om ditt GPA är för lågt kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test med minst 550 eller motsvarande resultat i GRE. Testet måste vara avlagt senast vid ansökningstidens utgång.
  • Läs mer om GPA och GMAT/GRE här Opens in new window .
 • 30 sp i ekonomiska vetenskaper
  • Du ska ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet.
  • Alla kurser som du vill att vi beaktar i bedömningen ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag senast vid ansökningstidens utgång.
  • Läs mer om behörighetskravet här Opens in new window
    
 • Kunskaper i svenska
  • Du ska uppvisa utmärkta kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt CEFR-skalan.
  • Läs mer om språkkravet här Opens in new window .
    
 • CV på svenska
  • CV ska vara skriven på svenska och vara max 1-2 sidor lång, formatet är i övrigt fritt. 
  • Den används främst för att få en tidslinje för sökandes studier och som ett stöd i behandlingen men är obligatorisk bilaga för alla sökande. 
  • Notera att alla ansökningshandlingar är offentliga, inkludera därför inte känslig information om hälsotillstånd, politisk eller religiös ställning, fackförbund, ekonomisk situation eller dylikt. 

Om du får din examen efter ansökningstidens utgång kan du bli villkorligt antagen och då ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg som intygar att du har examen i fråga senast 31.7.2024 kl. 15.00. Ifall du får din examen efter 31.7 kan du inte bli antagen till magisterutbildningen.

Notera!

Hanken tar inte på förhand ställning till relevansen av enskilda kurser eller sökandes bakgrund. Bedömningen sker enbart under behandlingen av ansökningarna då vi har alla bilagor till hands.