Magisterexamens struktur

Här hittar du information om magisterexamens struktur och innehåll

Hankens magisterprogram består av 120 studiepoäng och avläggs på två år. Av dessa 120 sp avlägger du minst 90 sp inom det huvudämne du har antagits till. Varje huvudämne på Hanken har sin egen studieplan. En studieplan innefattar alla de kurser som du måste avlägga för att kunna utexamineras.

En studiepoäng förutsätter 27 timmar arbete av studenten. Enligt normal studietakt avlägger du 30 sp per termin och ungefär 60 sp per läsår.

Under det första studieåret avlägger du majoriteten av dina huvudämnesstudier samt språkstudier. Under det andra studieåret avlägger du seminariekursen, pro gradu-avhandlingen samt valfria studier.

Inom magisterexamen kan du räkna till godo högst 60 sp studier som du avlagt vid något annat universitet. Högre yrkeshögskolestudier och språkstudier avlagda vid yrkeshögskola kan även tillgodoräknas. Studier som ingår i den examen på basis av vilken du antogs till Hanken kan inte tillgodoräknas.

Examensstruktur

Visualisering av magisterexamensstrukturen. Magisterexamen består av minst 90 sp huvudämnesstudier (inklusive avhandling pro gradu 30 sp), minst 5 sp språk, samt valfria studier så att 120 sp uppnås.

Ekonomie magisterexamen består av följande delar:

Huvudämne

Inom magisterexamen avlägger du minst 90 sp inom det huvudämne du har antagits till. Du som avlagt din kandidatexamen på Hanken fortsätter i regel med samma huvudämne du studerat på kandidatnivå. Varje huvudämne på Hanken har sin egen studieplan som innefattar alla de kurser som du måste avlägga för att kunna utexamineras.

I studieplanen för alla huvudämnen ingår pro gradu-avhandlingen (30 sp), en seminariekurs (5 sp), Global Competence-modulen (2 + 3 sp) och metodikstudier (5-10 sp). Därtill kan huvudämnets studieplan innehålla andra obligatoriska kurser, samt valbara kurser så att du uppnår 90 sp i huvudämnet.

Här kan du läsa mera om pro gradu-avhandlingen.

 

Studier i språk- och affärskommunikation

I magisterexamen ingår också minst 5 sp studier i språk- och affärskommunikation. Dessa kan bestå av vilket språk som helst, eller en kombination av olika språk. 

I din studieplan i Sisu hittar du en lista på rekommenderade språkkurser, men du kan även välja andra kurser som inte finns på listan. Du kan även tillgodoräkna språkstudier från andra universitet eller yrkeshögskolor.

Du som fått din tidigare skolutbildning i Finland (avgångsbetyg från grundskola och/eller gymnasium) med svenska eller finska som skolspråk måste uppvisa de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003 Opens in new window  antingen i kandidat- eller magisterexamen. Om du inte har uppvisat dessa språkkunskaper i samband med en tidigare högskoleexamen avlagd i Finland måste du göra det inom din magisterexamen vid Hanken. Läs mera om kraven och hur du kan uppfylla dem längre ner på denna sida.

 

Valfria studier

För att kunna utexamineras behöver du ha avlagt minst 120 sp sammanlagt. Utöver dina huvudämnesstudier och språkstudier behöver du oftast även fylla på med valfria studier. Valfria studier i magisterexamen kan innefatta studier på kandidat- eller magisternivå, eller studier på universitetsnivå eller högre yrkeshögskolenivå som du tillgodoräknat. Studier som ingår i den examen på basis av vilken du antogs till Hanken kan dock inte tillgodoräknas.

Om du vill kan du även avlägga ett biämne. För att studierna ska bilda ett biämne krävs minst 25 sp inom ett och samma ämne.

Behöver jag uppvisa språkkunskaper som förutsätts av offentligt anställda?

Du som fått din tidigare skolbildning i Finland (avgångsbetyg från grundskola och/eller gymnasium) med svenska eller finska som skolspråk ska i din examen vid Hanken uppvisa de språkkunskaper som förutsätts av offentligt anställda enligt Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003 Opens in new window

Du behöver inte uppvisa dessa språkkunskaper i din examen vid Hanken om du:

 • i en tidigare lägre eller högre högskoleexamen i Finland har avlagt mognadsprov på ditt skolbildningsspråk och har uppvisat kunskaper i det andra inhemska språket enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003. Du kan kontrollera detta på ditt examensbetyg.

  Du som studerar inom en svensk magisterutbildning och har finska som skolbildningsspråk ska skriva ett mognadsprov på svenska vid Hanken om du inte i en tidigare högskoleexamen i Finland har uppvisat goda kunskaper i svenska.

 • har fått din tidigare skolutbildning (grundskola och gymnasium) utomlands.

Hur uppvisar jag språkkunskaperna i min examen vid Hanken?

Du som studerar inom en engelskspråkig magisterutbildning och har finska som skolspråk:

 • Skriv mognadsprov på finska (med språkgranskning) vid inlämning av magisteravhandlingen
 • Uppvisa minst nöjaktiga kunskaper i svenska på något av följande sätt: 
 1. Kurs 5656 Swedish for Language Proficiency in Finland - Svenska på arbetet, 5 sp
  Förkunskaper: CEFR A2.2, visas genom ett nivåtest i svenska eller genom avlagd kurs i Swedish 3B.
  Mål: CEFR B1
 2. Exam: Språkprov i svenska (560)

  a. En skriftlig del av provet i det andra inhemska språket vid Hanken (560-S) avläggs i Exam. Det skriftliga provet består av två delar: ett e-postmeddelande eller annan kort text (ca 50–70 ord) i anslutning till kommunikation inom arbetslivet samt en skriftlig uppgift (ca 200 ord) om ett ämne inom det egna området. 

  b. En muntlig del av provet i det andra inhemska språket vid Hanken (560-M) avläggs genom en muntlig tentamen och ger studenten ett intyg över godkända språkkunskaper på nivå B1 i svenska.

  Kontakta svensklärare Charlotta Sundström om du vill visa på språkkunskaper genom provet i Exam. Vi önskar att du använder svenska i kontakten med Hankens svensklärare.
   

 3. Motsvarande prov i det andra inhemska språket vid någon annan högskola. Provet tillgodoräknas av den ämnesansvariga inom svenska språket.
   
 4. Språkexamen för statsförvaltningen som gäller goda eller nöjaktiga kunskaper i att använda svenska i skrift, kompletterad med ett muntligt prov där studeranden ska visa kännedom om terminologin inom det egna specialområdet. 

  Nivåtest i svenska 
  Nivåtestet i svenska ger en bild av om dina kunskaper i svenska motsvarar CEFR Opens in new window , A2.2 dvs. den nivå som krävs för att gå kurs 5656 Swedish for Language Proficiency in Finland - Svenska på arbetet. Testet görs under introduktionsdagarna, men det finns möjlighet att avlägga testet också senare. För att kunna utföra testet behöver du aktiva användarrättigheter till Hanken.  

  Om studenten inte har kunskaper som krävs för att gå kurs 5656 (CEFR A2.2) kan hen börja med att delta i kurser i svenska som främmande språk på lägre nivåer:
  5659, 5623-1B
  5623-2A, 2B, 2C 
  5623-3A, 3B, 3C  

  Observera att nivåprovet inte motsvarar språkprovet som används för antagning till Hanken eller språkprovet som visar på kunskaper i svenska (560) för examen. 

  Mera information hittas på Språkcentrets sidor om svenska.

Du som studerar inom en engelskspråkig magisterutbildning och har svenska som skolspråk:

 • Skriv mognadsprov på svenska (med språkgranskning) vid inlämning av magisteravhandlingen.
 • Uppnå minst nöjaktiga kunskaper i finska genom att avlägga kursen 5724 Yritysviestinnän syventävä kurssi. Meddela läraren Marit Nilsson-Väre i början av kursen att du behöver uppnå minst nöjaktiga kunskaper för att uppfylla språklagens krav.

Du som studerar inom en svenskspråkig magisterutbildning och har finska som skolspråk:

 • Skriv mognadsprov på både finska och svenska (med språkgranskning) vid inlämning av magisteravhandlingen. 

Du som studerar inom en svenskspråkig magisterutbildning och har svenska som skolspråk:

 • Skriv mognadsprov på svenska (med språkgranskning) vid inlämning av magisteravhandlingen.
 • Uppnå minst nöjaktiga kunskaper i finska genom att avlägga kursen 5724 Yritysviestinnän syventävä kurssi. Meddela läraren Marit Nilsson-Väre i början av kursen att du behöver uppnå minst nöjaktiga kunskaper för att uppfylla språklagens krav.