Introduktionsdagar

Introduktionsdagar för nya doktorander

I början av terminen ordnas ett introduktionsseminarium för alla nyantagna doktorander. I augusti hålls introduktionsseminariet under en till två dagar.

Under introduktionsseminariet ges information om bl.a.:

 • Forskarstudiernas allmänna struktur
 • Olika kursarrangörer
 • Nationella och internationella nätverk
 • Finansieringsalternativ
 • Bibliotekets, datacentralens samt studieregister teamens tjänster för forskarstuderande 
 • Praktiska förfaranden, t.ex. kontaktuppgifter till doktorsprogrammet, amanuenser och studiecoachen

  Introduktionsseminariet utgör ett tillfälle för nya doktorander att lära känna både varandra och flera från den undervisande och den administrativa personalen.

  Nyantagna doktorander får information om introduktionsseminariet per e-post. Deltagarna får tillgång till material i elektronisk form efter själva tillfället.

  Introductory sessions 2022

   

  För mera info om introduktionsdagen publiceras under våren 2024