Introduktionsdagar

Introduktionsdagar för nya doktorander

I början av terminen ordnas ett introduktionsseminarium för alla nyantagna doktorander. I september hålls introduktionsseminariet under en till två dagar.

Under introduktionsseminariet ges information om bl.a.:

 • Forskarstudiernas allmänna struktur
 • Olika kursarrangörer
 • Nationella och internationella nätverk
 • Finansieringsalternativ
 • Bibliotekets, datacentralens samt studieregister teamens tjänster för forskarstuderande 
 • Praktiska förfaranden, t.ex. kontaktuppgifter till doktorsprogrammet, amanuenser och studiecoachen

  Introduktionsseminariet utgör ett tillfälle för nya doktorander att lära känna både varandra och flera från den undervisande och den administrativa personalen. I samband med introduktionsseminarierna ordnas en kick-off inför hösten, dit även redan aktiva doktorander på Hanken bjuds in.

  Nyantagna doktorander får information om introduktionsseminariet per e-post. Deltagarna får tillgång till material i elektronisk form efter själva tillfället.

  Introductory sessions 2022

   

  För mera info om introduktionsdagen som arrangeras online onsdagen den 31 augusti 2023 - vänligen byt till den engelska sidan