Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.
Personer
Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor Emeritus

Handelsrätt (Helsingfors)

Project Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Redovisning (Helsingfors)

Professor of Practice

Handelsrätt (Helsingfors)

Associate Professor

Redovisning (Vasa)

Lecturer

Handelsrätt (Vasa)

Professor of Practice

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor

Redovisning (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Senior Fellow

Redovisning (Helsingfors)

Handelsrätt (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Research Assistant

Redovisning (Helsingfors)

Professor

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor

Handelsrätt (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Professor

Handelsrätt (Vasa)

Academy Research Fellows

Handelsrätt (Helsingfors)

Doctoral Student

Handelsrätt (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Research Assistant

Redovisning (Helsingfors)

Doctoral Student

Handelsrätt (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Lecturer

Redovisning (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Redovisning (Vasa)

Redovisning (Helsingfors)

Visiting Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor Emeritus

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Handelsrätt (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)