Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.

Personer

Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Vasa)

Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Doctoral Researcher

Redovisning (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor Emeritus

Handelsrätt (Helsingfors)

Doctoral Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Redovisning (Vasa)

Affiliated Researcher

Redovisning (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Redovisning (Helsingfors)

Professor of Practice

Handelsrätt (Helsingfors)

Associate Professor

Redovisning (Vasa)

Lecturer

Handelsrätt (Vasa)

Redovisning (Helsingfors)

Visiting Professor

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor of Practice

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor

Redovisning (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor (Visiting)

Redovisning (Helsingfors)

Handelsrätt (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Professor

Handelsrätt (Helsingfors)

Senior Fellow

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor

Handelsrätt (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Redovisning (Helsingfors)

Professor

Handelsrätt (Vasa)

Academy Research Fellows

Handelsrätt (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Doctoral Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Lecturer

Redovisning (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Redovisning (Vasa)

Redovisning (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Professor Emeritus

Redovisning (Helsingfors)

Doctoral Researcher

Handelsrätt (Helsingfors)

Research Assistant

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Teacher (hourly paid)

Handelsrätt (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)

Redovisning (Helsingfors)