Hanken International Talent

Hanken HIT banner
Hanken International Talent-initiativet bygger broar mellan Hankens internationella examenstuderande och det finska samhället. Initiativet erbjuder varierande sätt för studerande att berika sina studier, integreras i Finland och utöka sitt lokala nätverk för att förbättra sin karriärsbana. Våra internationella studeranden har fått fulltidsjobb genom HankenHIT-samarbetet.

Internationell examenstuderande – Hanken International Talent är för dig!

Hanken International Talent är ett talent management-program som hjälper dig att bygga upp ett nätverk i Finland och stöder dig i att skapa meningsfulla kontakter med potentiella arbetsgivare under dina studier. Vi erbjuder verktyg, till exempel en studiemodul speficikt riktad åt internationella examenstuderande som vill stärka deras integration till det finska arbetslivet och samhället. Läs om vår modul och våra andra tjänster nedan.

 

Representerar du en intressent? Kolla in Hanken HIT™-hemsidan för intressenter och företag här.

 

 Ta del av våra tjänster: