Sökhandledning

Behöver du hjälp med att hitta information för din avhandling eller dina studier? 

Boka en informatiker vi hjälper dig med informationssökning t.ex. att hitta sökord, använda sökmetoder och få tips på relevanta databaser. Du kan också få hjälp med att hantera referenser eller med att använda Hankens formatering för din avhandling.

Du kan boka tid för handledning enskilt eller i grupp. Föreslå gärna ett par preliminära datum för handledningen. Beskriv i korthet det ämne du vill ha hjälp med och vilka sökord och databaser du redan har använt. 

Mejla oss på adressen biblioteket@hanken.fi.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt och kommer överens om tiden.

Delta också i bibliotekets kortkurser. Vi ordnar kurser för RefWorks, informationssökning, finansiella databaser och Office program. Kolla också guiderna för informationssökning.

Vi har också en Skrivkväll varje höst och vår var vi arrangerar workshopar som hjälper i referensteknik, informationssökning, formatering och hur man kommer igång med det akademiska skrivandet.

Kurser i informationssökning

Biblioteket erbjuder kortkurser och workshopar i informationssökning och relaterade ämnen. Återkommande teman är informationssökning för avhandling, referenshantering med RefWorks, kurser i finansiella databaser och att använda Hankens dokumentmallar.

Har du frågor om kurser och handledning i informationssökning? Mejla då till biblioteket@hanken.fi.

Hankens sökguider
Informationssökning Guide i informationssökning, som utgör en del av IKT-körkortet. Utarbetat av Helsingfors universitet och Hanken.

Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar
För att utanför Hankens nätverk nå artiklar i licensbelagda databaser via Google Scholar måste du aktivera bibliotekslänkar.

Westlaw - utbildning i Westlaw med Tom Delsaer, Senior Internatioal Trainer

Övriga sökguider
Informationskompetens: självstudier på nätet. Lunds universitet, Universitetsbiblioteket
Database Search Tips MIT Libraries.

Vad är Google Scholar? Blekinge tekniska högskola

Ontologier och ämnesordsregister (tesaurer)

Termlistorna hjälper dig att hitta sökord då du söker i bibliotekskataloger och andra databaser.

Allfo - allmän finländsk ontologi
(på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp.

Helecon asiasanasto
Ämnesord på finska och engelska inom det ekonomiska området. I bibliotekskatalogen Hanna används engelska ämnesord ur Helecon asiasanasto. Upprätthålls av handelshögskolan vid Aaltouniversitetet.

Finto
Finländsk tesaurus- och ontologitjänst, som innehåller ontologier och ämnesordsregister inom olika ämnesområden.

Riksdagsbibliotekets ämnesordslista EKS
Ämnesordsregister inom juridik och samhällsvetenskap.

Databaserna Business Source Complete (Ebsco), ABI/Inform och PsychArticles - Thesaurus (ProQuest) har egna ämnesordsregister som kan användas för hjälp med sökord.

Kontaktuppgifter

Helsingfors

Marianne Dube
marianne.dube@hanken.fi 

Vilhelm Lönnberg
+358(0)50 5930 710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi