| 12.01.2016

Evli Bank Abp donerar 100 000 euro till Hanken

Evli Bank Abp donerar 100 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

"Hanken har redan i flera år varit en av Finlands ledande utbildare inom ekonomi och finansiering. Med denna donation vill vi främja fortgången och utvecklingen av Hankens internationellt sett mycket högklassiga forskning och utbildning också i framtiden”, säger VD Maunu Lehtimäki.

Läs hela pressmeddelandet.