Hur skriver jag en bra ansökan och CV?

Med en bra arbetsansökan maximerar du dina chanser att bli inbjuden till intervju/komma ett steg vidare i ansökningsprocessen.

I detta avsnitt hittar du konkreta tips både för din CV och ditt personliga brev. 

CV

Ett bra CV (Curriculum Vitae) kan se olika ut och det finns inget perfekt CV-format utan det bör anpassas enligt varje ansökan för sig. Vissa principer är dock värda att följa. Tydlighet, precision och tillförlitlighet är ett måste och endast i undantagsfall behöver ett CV vara längre än två sidor. Saker som du åtminstone bör inkludera i ditt CV är:

 • En saklig bild på dig i bra bildkvalitet 
 • Kontaktinformation, telefonnummer, e-postadress och postadress. Kanske också länk till din LinkedIn-profil (tänk på att du kan skraddarsy din url-länk)
 • Personlig information, dvs. namn 
 • Utbildning. Beskriv din examen: ämneskurser, specialisering, avhandling, etc.
 • Arbetslivserfarenhet och praktik. Uppge tydligt arbetsgivare, dina positioner eller uppdrag samt under vilka perioder (år och månad). En kortfattad beskrivning av dina arbetsuppgifter som presenteras i kronologisk ordning, med det senaste först.
 • Språk. Ställ upp varje språk separat och ange också nivå i tal och skrift.
 • Referenser. T.ex. tidigare chefer eller handledare. Fråga alltid personen i fråga om du får använda denne som referens! Passa också på att fråga din tidigare chef om en referens på din LinkedIn-profil. Du kan skicka en referensinbjudan till din chef via LinkedIn 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika elementen som kan ingå i ditt CV.

Bild

Tänk på vad du vill kommunicera med din stil, klädval och frisyr. Stilen är personlig och klädval/frisyr beror på hurdana arbetsuppgifter du söker. Kom också ihåg att en CV-bild används i liten storlek - mindre detaljer syns knappt när bilden är krympt till ett frimärke på LinkedIn eller din CV/jobbansökan. 

Personuppgifter

I CV:t skall du ange dina personuppgifter (namn, kontaktuppgifter). Den som läser måste hitta dina kontaktuppgifter och få en idé av ditt liv. Var du är född, var du bor o.s.v.

Utbildning

Skriv ut dina olika utbildningar (studentexamen och därefter slutförda examina eller tiden för utbildningen och läroinrättningen). I regel brukar man inte skriva ut vitsord för examen. Skriv ut namnet och ämnet på din avhandling om det enligt din åsikt är relevant för den arbetstagare till vilken du skall skicka ditt CV. Lista ut här även alla de yrkesinriktade kurser, specialiseringskurser och fortsättningsstudier som du har deltagit i, eventuella MBA examina, stipendier eller arbetspraktik.

Arbetserfarenhet

Din arbetserfarenhet är en viktig del av ditt CV (arbetsgivaren, din befattning, centrala arbetsuppgifter, tiden). Ange anställningar i kronologisk ordning. Om du söker ditt första jobb kommer du naturligtvis inte att ha mycket att skriva i denna sektion: du kan däremot skriva mera i sektionen "hobbyn".

Förtroendeuppdrag

Dina eventuella förtroendeuppdrag är bra att lyfta fram i ditt CV. Vanligen räknas föreningsverksamhet som merit samt eventuella referenspersoner med kontaktuppgifter.

Språkkunskaper

Dina språkkunskaper bör också framgå tydligt ur ditt CV. Specificera skilt dina skriftliga och muntliga kunskaper samt förståelsekunskaper. Lista upp eventuella kurser som du deltagit i, både i hemlandet och utomlands.

IT-kunskaper

Lista upp dina kunskaper i att använda dataprogram eller om begärd, kunskaper i programmeringsspråk. Glöm inte kännedom i operativa system och Microsoft Office paketet (Word, Excel, Access, Powerpoint). Indikera alltid versionerna av program eller operativa system (Adobe Photoshop CC 2019 etc.) och kunskapsnivån. Var inte för generell. Ju mera detaljer du skriver desto mera ger du ett intryck av att du känner till ämnet. Lista upp endast sådana program som du anser vara adekvata för just den positionen som du söker.

Hobbyn

Det är bra att plocka med dina hobbyn i CV:t. Om du har överskridit den rekommenderade studietiden eller om du ännu söker ditt första jobb, skall du klargöra att du inte har slösat tid. Skriv ner resor, sport du har tränat, lektyr, erfarenhet av frivillig arbete och möjliga utmärkelser. All denna information är viktig för att arbetstagaren skall kunna få en helhetsbild av dig och din personlighet.

Framtidsplaner

Framtidplaner är också omtyckta bland arbetsgivarna. Du skall ge arbetsgivaren en komplett idé om dig själv och indicera dina yrkesmässiga mål. Personalisera denna sektion enligt arbetsgivaren som skall ta emot ditt CV. Denna sektion är valfri och du kan likväl skriva om dina yrkesmässiga framtidsplaner i följebrevet. Många arbetsgivare har framfört att de uppskattat att arbetssökande i följebrevet klargör sina yrkesmässiga mål och ambitioner.

Referenser

För att den som anställer dig skall få en så fullständig bild som möjligt av dig kan det vara bra att ange några referenspersoner. Dessa bör vara tillfrågade i förväg. De som du refererar till skall kunna uttala sig om din arbetskapacitet och gärna också om dina personliga egenskaper. I ansökningar utomlands är det mycket vanligt att man skall ange referenspersoner.

Övrigt

Kom ihåg att datera ditt CV. Du skall bifoga kopior av dina skol- och anställningsbetyg som bilagor till ditt CV endast ifall de efterfrågas i annonsen. Tänk därpå att namnge din CV med t.ex. ditt namn så att rekryteraren enkelt kan känna igen din CV bland andra.

Visuellt

I regel är det viktigast att din CV ser allmänt snygg ut och är tydlig och läsbar. Om du får din CV att stå visuellt ut lite är det förstås alltid en bra grej, men kom ihåg att det främsta målet är att din CV är lätt- och snabbläst. Det är också möjligt att billigt köpa visuellt fina CV-mallar på nätet om du inte är så bra på att göra dem själv. 

Europeiskt CV

Bland de talrika CV-modeller disponibla på internet är Europass CV den standardiserade modell som bygger på Europaparlamentets och -rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter. Europasset är en sammanställning av fem dokument vars syfte är att hjälpa studerande och arbetstagare att påvisa sitt kunnande runt om i Europa. Dokumenten används i samma form i alla EU/EES-länder.

På Europass hemsidor kan du fylla i CV-frågeformulär för att påvisa dina kvalifikationer, kompetenser och adb-kunskaper på ett klart och komplett sätt. Du kan fylla i CV:t på alla europeiska språk. 

Karriärtjänsters CV-hjälp

Ifall du har ett färdigt CV och vill kontrollera det med HR-experter är du välkommen att besöka något av våra CV Check-In tillfällen.

Personligt brev - din ansökan

Med hjälp av ansökningsbrevet skall du marknadsföra dig själv! Du skall försöka skilja dig ur mängden på ett positivt sätt och väcka intresse så att arbetsgivaren går över till att läsa ditt CV.

Arbetsgivare förväntar sig att en som utexaminerats från ett universitet besitter vissa kärnkunskaper oavsett deras studieinriktningar. Dessa kallas ofta för överförbara kunskaper. Typiska överförbara kunskaper är saker som analytisk tankeförmåga, sociala kunskaper, projektarbete och dyl. Det är viktigt att man betonar sitt kunnande om detta likväl som det specialkunnande man besitter som ett resultat av den studieinriktning man valt.

I ansökningsbrevet beskriver du hur dina kunskaper och erfarenheter matchar arbetsgivarens behov på ett unikt sätt. Ansökningsbrevet skall besvara frågan: Varför skall vi anställa just dig?

Skriv på ett personligt och entusiastiskt men ändå sakligt och konkret sätt. Anpassa tonen i ditt brev efter stilen i annonsen och skriv kort och koncist, inte mer än en A-4 sida. Ansökan skall vara snygg, stilren och lättläst så skriv korta meningar och korta stycken. Svaret skall skrivas på samma språk som annonsen.

Svarar på de frågor och krav som ställs i annonsen. Det skall tydligt framgå att din ansökan är speciellt anpassad för just detta aktuella jobb. Skicka aldrig en duplicerad ansökan! Det skall gärna märkas att du läst på om företaget och dess verksamhet.

Beskriv din kompetens (= kunskaper, färdigheter, motivation) och lämplighet i förhållande till jobbet och företaget. Varför är du intresserad av just det här jobbet? Varför är just du bäst? Varför är du intresserad av företaget? Baka gärna in konkreta exempel som beskriver och styrker det du påstår dig vara och kunna! 

 • Tänk på vilka uppgifter som kommer fram i ditt CV och undvik i möjligaste mån upprepningar.
 • Korrekturläs din ansökan noggrant och be också någon annan läsa den före du skickar den iväg!
 • Glöm inte att datera och din ansökan och beakta sista ansökningsdag!
 • Se till att du har alla efterfrågade bilagor i ordning (det lönar sig alltid att utfärda en förteckning över bilagorna).
 • Behåll en kopia av din ansökan!

Några goda råd för ifyllandet av ansökningarformulär på nätet:

 • Förbered eventuella långa svar på förhand. Kör dem genom rättstavningsprogram och kopiera dem sedan in i formuläret.
 • Om du har möjligheten att registrera dig så lönar det sig att spara arbetet och ta en paus. När du återvänder till formuläret är det mer troligt att du ser eventuella fel. Denna möjlighet finns inte om du är tvungen att fylla i allting på en gång och hoppas på att datorn inte kraschar innan du är färdig.
 • Fyll i formuläret noggrant och med eftertanke. Utnyttja tillfället att komplettera formuläret med en egen ansökan, kort beskrivning eller personlig profil. Fyll i så många fält som möjligt och använd så mycket nyckelord som möjligt, så hittar arbetsgivaren dig lättare via sökord.
 • Spara en kopia av det ifyllda formuläret. Läs igenom det och om du är nöjd med det är det bra att spara för framtida användning vid jobbsökande.
 • Tryck på sänd-knappen och hoppas på det bästa!
 • Fundera på att kanske kontakta arbetsgivaren efter att du skickat ansökan och fråga om den kommit fram och kontrollera om det är något denne ännu skulle vilja veta om dig.

En öppen arbetsansökan

När du söker sommarjobb eller annars är intresserad av ett speciellt företags arbetsuppgifter utan att de för tillfället annonserar efter folk, kan du skriva en s.k. öppen ansökan med en intresseanmälan och presentation av dig själv. En öppen ansökan bör väcka intresse vid första anblicken, vara kortfattad och tydlig.

 • Rikta dig till din potentiella blivande chef/personlachef - i vilket fall som helst till en beslutsfattare och hellre för hög än för låg (chefer kan ha planer som andra inte vet om ännu).
 • Inled kort med att berätta vem du är. Gå sedan rakt på sak och ange skälet till varför du skriver. Berätta vilken typ av arbetsuppgifter och hurudant arbetsförhållande du är intresserad av, när du kan börja jobba och hur länge.
 • Marknadsför och beskriv positivt din kompetens och andra förtjänster. Håll dig till sådant som är intressant för företaget och arbetsuppgiften ifråga.
 • Uttryck vad DU kan göra för företaget, inte vad företaget kan göra för dig! Visa att du är motiverad, har ambitioner och är redo att jobba hårt!
 • Använd gärna referenser ifall du har sådana (kom ihåg att fråga lov först!)
 • Nämn att du kommer att ta kontakt inom de närmaste dagarna i detta ärende
 • Skicka inga bilagor förutom ditt CV
 • Skicka din öppna ansökan till alla de arbetsgivare som intresserar dig, men kom ihåg att du måste skräddarsy varje brev så att det svarar mot det aktuella företagets inriktning och behov. Arbetsgivaren skall känna sig utvald och märka att du känner till företaget!
 • Följ upp brevet genom att ringa till arbetsgivaren ca 4-5 dagar senare