Forskarstudier i redovisning

Forskarstudier i redovisning
Forskarstudier i redovisning på Hanken ger dig exceptionell ekonomisk kompetens och en expertis som är avsedd för en framgångsrik karriär i analytiska eller ledande uppgifter på den internationella arbetsmarknaden. Du får:
  • Fördjupade och teoretiska insikter i finansiell rapportering, riskhantering, revision, ekonomistyrning och bolagsstyrning: forskarutbildningen ger dig utmärkta analytiska färdigheter, fördjupade kunskaper för att identifiera faktorer som påverkar bolagets finansiella och icke-finansiella framgång samt kompetens för att analysera och hantera både interna och externa risker som hotar framgångsrik affärsverksamhet.

Information om forskarstudier i redovisning finns på våra engelska sidor. Allmän information om Hankens doktorsprogram hittar du här.

Handledare inom ämnet

Handledarna vid institutionen är aktiva forskare och intresserade av att hjälpa forskarstuderande utveckla och analysera de mest utmanande forskningsfrågorna.

Om du är intresserad av forskarutbildningen inom vårt ämne, vänligen kontakta Kim Ittonen.