Ge tillbaka till framtiden!

Inkomna donationer styrs till Hankens grundverksamhet och stöder Hanken som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola.

 

Donationerna styrs till två inriktningar:

Direkt stöd

De insamlade medlen går oavkortat till investeringar på undervisning, digitalisering samt inlärningsmiljön. Satsningar av detta slag ger direkt utslag i forskning, kunskapsförmedling, studieupplevelse samt ger våra studenter relevanta färdigheter för arbetslivet.

Vid donationer till detta ändamål, skriv ”Direkt stöd” i meddelandefältet!

 

Grundfonden

Grundfonden avkastar kontinuerligt och är en långsiktig kontribution till Hanken. Kapitalet består av de donationer som samlats in under kampanjerna HANKEN100, HANKEN RETURNS, HANKEN 110 och Räkna med Hanken. En del av avkastningen används och styrs till Hankens kärnverksamhet.

Vid donationer till detta ändamål, skriv ”Grundfonden” i meddelandefältet!

 

Donera via en onlinedonation, direkt till Hankens donationskonto eller via MobilePay
 

Onlinedonation (via nätbanken)

Detta är det enklaste sättet att donera.

Bankkonto

Nordea: FI28 1745 3000 0995 58 (NDEAFIHH)
Skriv donatorns namn och hemadress i meddelandefältet samt "ok" om du godkänner att ditt namn publiceras som donator. 

MobilePay

Till Hankens nummer: 70043
Skriv i meddelandefältet donatorns e-postadress samt "ok" ifall du godkänner att ditt namn publiceras som donator.