Ämnet finansiell ekonomi

På den här sidan hittar du information om ämnet finansiell ekonomi.

Finansiell ekonomi vid Hanken är en av de ledande akademiska undervisnings- och forskningsenheterna inom finansiell ekonomi i Finland. Vi bedriver undervisning och forskning i en bred internationell omfattning på våra två campus: Helsingfors och Vasa. Institutionen har nära samarbeten med näringslivet, både i Finland och utomlands.

Vi erbjuder ett omfattande kursutbud för våra kandidat- och magisterstuderande. Vi erbjuder dessutom magisterprogram i finansiell ekonomi på engelska. Institutionens medlemmar är aktivt involverade i EFFAS Certified Financial Analysts programme (CEFA/CIIA), customised finance programmes PROFIN, och Hanken Executive MBA programme Opens in new window , Hanken & SSE Executive Education Opens in new window . För våra forskarstuderande inom finansiell ekonomi är studierna integrerade med Graduate School of Finance Opens in new window , ett gemensamt program tillsammans med andra ledande finska handelshögskolor.

Institutionens forskning omfattar flera nyckelområden inom finansiell ekonomi, bland annat prissättning av tillgångar och finansiell ekonometri, företagsfinansiering och bolagsstyrning, finansiell juridik, riskhantering, finansiell marknadsstruktur och fastighetsekonomi.
 

Kommande evenemang

Journal of Corporate Finance Special Issue Conference

21–22 augusti 2023 på Svenska handelshögskolan Hanken i Helsingfors.

Information (på engelska) om konferensen, call for papers med mera hittas nu på konferenssidan.