Shibboleth och Haka

Shibboleth logo
Lista på system som använder sig av Shibboleth inloggning, samt HAKA-klassificering av användare enligt roll

HAKA - federationen och Shibboleth

Hanken och alla andra högskolor och universitet i Finland är medlemmar av HAKA-federationen Opens in new window som gör det möjligt att med ett och samma användar-id och lösenord logga in i många tjänster för forskning och undervisning i Finland.

Användar-id och lösenord och rätten till dessa, hanterar och garanterar vi som hemorganisation för våra studerande, anställda och associerade. Vi garanterar för resten av medlemmarna i federationen att vi kontrollerat identitet (dvs. att användarid getts till en viss identifierad person) och att vi ger Shibboleth/Haka-användarrättigheter enbart åt de som skall ha det.

För Hakafederation måste Hanken ha ett allmänt läsligt dokument som beskriver användarhanteringen och hur uppgifterna i användardatabasen uppdateras.

System som utnyttjar Shibboleth vid inloggningen

1. Samtliga HAKA-tjänster

Tjänster som någon annan Haka-medlem erbjuder oss och högskolesamfundet som vi loggar in till via Shibboleth:

 • Hanna och Finna
 • Eduuni
 • Webropol
 • Mobility Online
 • Rondo
 • M2
 • Adobe connect
 • Joopas
 • Funet FileSender
 • Oili
 • Moodle vid HU, Metropolia, TTY, VY,
 • ... och många fler - alla HAKA-tjänster hittar du här: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/Palvelut

2. Hankens interna tjänster

Ett urval ur Hankens interna tjänster:

 • Hankens webb, dvs. www.hanken.fi
 • Hankens Moodle
 • Schema/Peppi
 • Proxy
 • Exam
 • Stiftelsens ansökningssystem
 • Request tracker RT/helpdesk
 • Forma/E-lomake
 • Reportronic/Halli
 • Haris
 • Personec ESS
 • Rekryteringsdatabasen Laura

Klassificering av användare enligt HAKA

Logo för Hakafederationen

Nedan stående tabell berättar hur olika grupper av användare klassificeras enligt HAKA-federationen Opens in new window , dvs. vilken roll/vilka roller du som användare kommer att ha. 

Både Hanken och utomstående tjänsteproducenter kan basera rättigheterna till sina tjänster på basen av dessa roller (student, member, employee...).

Student + Member alla för terminen närvaroanmälda studerande (studerande för examen: kandidat-, magister, licentiat- eller doktorsexamen och utbytesstuderande) samt JOO-studerande
Employee + Member Person som är i arbetsavtalsförhållande till Hanken och lyfter månadslön. (uppgifterna hittas i Personec)
Member Person som inte lyfter någon lön från Hanken, men som är starkt associerade till Hanken t.ex.: 
-civiltjänstgörare, 
-anställda av andra högskolor via olika projekt, 
-stipendiater, 
-Finlands Akademiforskare, 
-post doc forskare utan anställning 

Gästforskare 
Timanställda 
Aktiva docenter

Affiliate Studerande som är frånvaroanmäld 
Studerande vid Öppna universitetet 
Övriga inskrivna för fristående studier 
MBA 
Övriga fortbildningsprogram