Strategi: Hanken 2030 – För ett internationellt Finland och en hållbar värld

Svenska handelshögskolans nya strategi, Hanken 2030 - För ett internationellt Finland och en hållbar värld, har godkänts av styrelsen 13.12.2023.

Hankens strategiska ramverk

I Hankens strategi ingår mission och vision samt värderingarna inom Hankengemenskapen.

Strategin Hanken 2030 slår fast Hankens strategiska målsättningar. Missionen definierar Hankens grundläggande uppgift och visionen Hankens långsiktiga mål.

Strategin omfattar också fem integrerade delstrategier, var och en med sina egna mål:

  • Utbildning
  • Forskning
  • Samhälleligt engagemang
  • Hållbarhet & ansvarsfullhet
  • Möjliggörare

Dessutom identifieras fem initiativ som genomförs från och med 2024 som stöd för den övergripande implementeringen av strategin.

Den strategiska verksamhetsplanen utarbetas under det första kvartalet 2024 och inkluderar nyckeltal som regelbundet följs upp av Hankens styrelse och används som uppföljningsinstrument för utveckling.

Som komplement till strategierna har Hanken språkpolitiska riktlinjer och en kvalitetspolicy.

Ladda ner strategibilden

Illustration av huvudbyggnaderna i Helsingfors och Vasa

Länk till bilden