Livslångt lärande

Som Hankenalumn har du ypperliga möjligheter att hålla ditt kunnande à jour via Hanken.

Bild på pennor och ett block

Utöver alumnaktiviteterna kan Hanken erbjuda dig flera olika sätt att få tillgång till de senaste forskningsresultaten på Hanken. Som Hankenalumn är du en naturlig målgrupp för ny kunskap för oss samtidigt som du kan tillföra Hanken ovärderlig kunskap om praxis i affärslivet.

Det Hanken kan erbjuda dig finns sammanställt under nedanstånde rubriker. Via länkarna finner du mer information.

Program och fortbildning - längre och kortare kurser för alumni

Genom olika program och former av fortbildning kan du uppdatera det du lärt dig på Hanken och samtidigt bilda nätverk med andra professionella. Fortbildning ordnas både på Hanken i Helsingfors och i Vasa. Programmen och kurserna varierar både till längd och innehåll.

Forskningsinstitut - det senaste inom ekonomisk forskning och dess tillämpning

Hanken har fem aktiva forskningsinstitut som vid sidan om forskning ordnar kurser och seminarier på respektive kunskapsområde. Vissa forskningsinstitut erbjuder också partnerskap genom vilket du kan bli en del av insitutets kunskapsprocess.

Informationsservice- Hankens bibliotek till din tjänst

Hankens bibliotek erbjuder mycket mer än bara kurslitteratur. På samma sätt som hela samhället genomsyras av en kombination av traditionella och virtuella tjänster, är också vårt bibliotek numera en hybrid, bestående av traditionella tryckta boksamlingar, elektroniskt material och en studiemiljö som är både dynamisk och trådlös.

Öppna universitetet - flexibla studier på akademisk nivå

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå inom det ekonomisk-merkantila området för alla intresserade. De över 70 kurserna följer högskolans kursfordringar och undervisningen är på samma nivå som Hankens grundutbildning. Kurserna ordnas både dags- och kvällstid.

MOOC:ar (Massive Open Online Course)

Hanken erbjuder MOOC:ar (Massive Open Online Course) – globalt tillgängliga kurser öppna för alla. Hankens kursutbud innefattar flera MOOC:ar i ämnen såsom tjänsteforskning, logistik och hållbar utveckling.