Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet innehåller information om tillgängligheten på Hankens webbplats samt kontaktuppgifter för ärenden gällande webbtillgänglighet.

Svenska handelshögskolans (Hanken) webbplats www.hanken.fi omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Direktivets syfte är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Hankens webbplats omfattas också av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Hankens webbplats är publicerad 12.10.2019 och sidans nuvarande tillgänglighetsstandard är till största delen förenlig med tillgänglighetskraven. Webbplatsen byggdes i enlighet med standard: WCAG 2.1, AA-nivå. Sidorna uppdateras kontinuerligt. Hanken strävar efter att uppfylla direktivets krav både på sina egna plattformar, samt att anlita sådana underleverantörer som uppfyller tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll av webbplatsen innehåller brister i förenligheten med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

  1. (WCAG 1.3.1) Information och relationer. Vissa sidor på webbplatsen innehåller tomma rubrikelement.
  2. (WCAG 1.3.1) Information och relationer. I vissa sammanhang saknar element rätta rollen i koden.
  3. (WCAG 2.4.4) Syfte med länk. I vissa sammanhang saknar länkar text.
  4. (WCAG 2.5.8) Målstorlek. Vissa interaktiva element uppfyller inte minsta storlek eller minsta avstånd.
  5. (WCAG 4.1.2) Namn, roll, värde. Inbäddade videor saknar textalternativ.

Vi strävar att få dessa brister lösta under 2024.

Beredning av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande bereddes den 25.02.2020 och har uppdaterats senast 24.4.2024. Beredningen har gjorts på basis av en omfattande granskning av sidorna med hjälp av ett kvalitetsgranskningsverktyg. Granskningar görs regelbundet för att förbättra sidornas tillgänglighet.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot frågor eller utvecklingsförslag om Hankens webbplats och om du noterar brister i tillgängligheten kan du påtala dessa per e-post under adressen: web-help@hanken.fi.

Vi besvarar respons inom 14 dagar. Vi strävar till att aktivt korrigera brister som påtalats i fråga om tillgängligheten

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000