Kandidat- och magisterstudier

Hanken students sitting by the sea
Om du planerar en karriär som ekonomidirektör, revisor, konsult, controller, bankir, finansanalytiker eller entreprenör är våra kandidat- och magisterstudier i redovisning något för dig!

Hankens huvudämnesstudier i redovisning på kandidat- och magisternivå ger dig:

 • Spetskompetens i förståelse, bedömning och analys av företagens ekonomi och verksamhet: du lär dig affärslivets språk och får en stark praktisk koppling. Du lär dig skapa och utnyttja finansiell information för att exempelvis kunna utveckla belöningssystem och mäta företagets värde.
 • Fördjupade kunskaper och insikter i hur stora bolag rapporterar till t.ex. investerare, analytiker, myndigheter och banker, samt hur man utvärderar bolagets finansiella och icke-finansiella prestationer: du får en fördjupad förståelse för rapporteringsbehov och -krav samt hur den finansiella och icke-finansiella prestationen styr ledningens, ägarnas, analytikernas och bankernas beslut.
 • Nyckelkunskaper som behövs för att avancera på karriärstegen och leda en ekonomiskt framgångsrik affärsverksamhet: utexaminerade hankeiter (redovisare, marknadsförare och entreprenörer) poängterar ständigt hur viktigt det är att kunna skapa, förstå och utnyttja redovisningsinformation i arbetslivet. Genom att välja redovisning får du det absoluta toppkunnande som behövs för att framgångsrikt utveckla bolag i rätt riktning!

Kandidatstudierna i redovisning ger dig:

 • Grundläggande kunskaper i redovisningens olika delområden: du lär dig sammanställa ekonomisk information samt analysera och förstå informationen i ett bokslut.
 • Grundläggande kunskaper i styrning av värdeskapande i företag, såsom kostnadsberäkning och budgetering.

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar:

 • För att stödja din inlärning använder vi oss av övningsarbeten och inlämningsuppgifter.
 • Samarbetet med näringslivet ger dig en stark praktisk koppling och goda kontakter till företag.
 • Vi använder digitala medier för att främja din inlärning. En del av undervisningen sker i mindre grupper i form av seminarier.

Du kan kombinera redovisning på kandidatnivå med andra ämnen vid Hanken:

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision bör du välja kurser i handelsrätt.
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi.

Magisterstudier i redovisning ger dig:

 • Fördjupade kunskaper i koncernbokslut och kunskaper i internationella regelverk, såsom IFRS och US GAAP.
 • Fördjupade kunskaper i användning och kommunikation av redovisningsinformation för beslutfattande, såsom företagsvärdering och beslut om förändringar i företagets verksamhet.
 • Fördjupade kunskaper i revision.

I undervisningen har du en aktiv roll:

 • Utöver föreläsningar sker din inlärning genom inlämningsuppgifter som ofta presenteras och diskuteras i grupper.
 • Inlämningsuppgifterna utmanar och vidareutvecklar din analytiska förmåga.
 • I undervisningen använder vi oss av praktiska/verkliga exempel från näringslivet och undervisningen sker i samarbete med näringslivet, vilket förstärker dina praktiska färdigheter och öppnar för flera olika karriärmöjligheter.

Du kan kombinera redovisning på magisternivå med andra ämnen vid Hanken:

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision bör du välja kurser i handelsrätt.
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi.

 

QTEM-diplomet

Som huvudämnesstuderande i redovisning kan du dessutom avlägga din magisterexamen inom ramen för QTEM-nätverket. Då får du ett exklusivt  diplom utöver din examen från Hanken.