Department of Finance and Economics

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Den här sidan handlar om institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Hankens institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi erbjuder kurser på kandidat-, magister- och doktorandnivå i tre ämnen: Finansiell ekonomi, nationalekonomi och statistik. Vi verkar både i Helsingfors och Vasa och är väl integrerade i den akademiska världen både globalt och nationellt.

Det breda utbudet av kurser vi erbjuder på kandidat- och magisternivå betonar kvantitativa färdigheter och ett gediget ekonomiskt och strategiskt tänkande – kompetenser som är högt uppskattade i näringslivet. Studierna är utformade för att uppfylla höga internationella standarder. De här standarderna är jämförbara med motsvarande program på andra ledande handelshögskolor.

Studier i finansiell ekonomi eller nationalekonomi utgör också en bra grund för doktorsstudier. Vi erbjuder doktorsutbildning både inom nationalekonomi och finansiell ekonomi. Våra doktorander tar majoriteten av sina kurser inom ramarna för GSE och GSF (se nedan).

Finansiell ekonomi och nationalekonomi på Hanken har utmärkta resultat för de utexaminerade. Våra doktorander gör karriär på internationella handelshögskolor som forskare, professorer och sakkunniga. Inom den offentliga och den privata sektorn har möjlighet att jobba exempelvis som expertekonomer, ekonomiska rådgivare, analytiker och konsulter.

Finansenheten är en del av GSF som står för Graduate School of Finance. GSF främjar högkvalitativ doktorandutbildning i finansiell ekonomi i Finland och erbjuder avancerade doktorandkurser och regelbundna workshops. Dessutom står GSF som arrangör för Helsingfors finansseminarium med framstående talare från hela världen.

Läs mer om GSF här Opens in new window

Ekonomienheten är också en del av Helsinki GSE som står för Helsinki Graduate School of Economics. Helsinki GSE är ett akademiskt initiativ som för samman ekonomer från tre finska universitet: Hanken, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Både forskning och undervisning drar nytta av samarbetet mellan de tre universiteten. Ett exempel på samarbetet är de seminarieserier inom olika ekonomiska områden vi erbjuder varje vecka. Seminariernas talare kommer ofta från ledande institutioner i Europa och USA. Helsinki GSE samarbetar också nära med VATT Institute for Economic Research.

Läs mer om GSE här Opens in new window

Vi bidrar regelbundet med vetenskaplig expertis till både den privata och den offentliga sektorn. Vi har också nära kontakter till näringslivet, vilket bidrar till den praktiska relevansen av våra kurser och vår forskning. Institutionen producerar högkvalitativa publikationer som ingår i topp-5 tidskrifter och FT50-tidskrifter inom finansiell ekonomi och nationalekonomi. Vi deltar aktivt i vetenskapliga expertuppdrag för internationella tidskrifter och ledande internationella konferenser.

Insitutionen ägnar sig också till omfattande forskning. Våra forskare har som utgångspunkt institutionens tre ämnen, alltså finansiell ekonomi, nationalekonomi och statistik. Ämnenas forskningsintressen utgör ett brett spektrum och kan handla om allt från prissättning av tillgångar, företagsfinansiering, finansiell juridik, riskhantering, marknadsmikrostrukturer och fastighetsekonomi till industriell ekonomi, konkurrensekonomi, finansiell ekonomi, arbetsekonomi, beteendeekonomi och experimentell ekonomi. Vår statistikgrupp är särskilt stark inom tidsserieekonometri, mikroekonometri och finansiell matematik.

Prefekt:

Staffan Ringbom
Lektor i nationalekonomi
Tfn: +358 40 352 1416
E-post: staffan.ringbom@hanken.fi