Bibliotekets logo - en bok i ett moln
|
21.12.2021
Biblioteket avslutar prenumerationerna på följande databaser och verktyg 31.12.2021.
Biblioteket studiesalen belysning
|
24.11.2021
Hankens bibliotek i Helsingfors stänger kl.16.
Quantum
|
06.10.2021
Alla datorerna blir tillgängliga börjande måndagen 11.10
Bild med pappersmapp och person med penna.
|
20.09.2021
Dokumentmallen för magister- och kandidatavhandlingar är inte längre tillgängliga på webben för studenter och har blivit ersatta av formateringsguiden!