Bibliotek

Telefon: +358 (0)40 3521 265 (servicedisken). E-post: biblioteket@hanken.fi
Studenter studerar med hjälp av bibliotekets libguides

LibGuider: ämnesguider för Hankeiter

Litteratur, databaser, sök- och skrivtips utvalda för just ditt ämne.
|
21.10.2019
Välkommen på Hankens Skrivkväll 5.11.
|
09.05.2019
Biblioteket har övergått till Koha - ett bibliotekssystem som bygger på öppen källkod.
|
03.04.2019
Biblioteket ordnar kortkurser i RefWorks. Kom med och lär dig att använda referenshanteringsprogrammet!
|
09.03.2019
Besök då vår SPSS-, Quantum- eller Vasa-helpdesk