Huvudämnen och handledare

Hankens doktorsprogram.

Hanken erbjuder doktorsprogrammet i följande huvudämnen:

Examenshandledning

Inom huvudämnena finns examenshandledare för doktorsprogrammet.

Då du blivit antagen till doktorsprogrammet skall du besöka examenshandledaren i ditt huvudämne och diskutera dina planer. Han/hon godkänner årligen din studieplan och föreslår avhandlingshandledare för dig. Med din examenshandledare kan du också diskutera om t.ex. hurudana kurser som skall ingå i din examen. Och när tiden är inne är det examenshandledaren som ansvarar för arrangemangen kring disputationen och som ofta agerar som kustos under tillfället.

Examenshandledare i Entreprenörskap och företagsledning

Helsingfors:
Professor Joakim Wincent

Vasa:
Professor Sören Kock

Examenshandledare i Finansiell ekonomi

Helsingfors:
Professor Anders Löflund
Professor Gönul Colak

Vasa:
Professor Kenneth Högholm

Examenshandledare i Företagsledning och organisation

Helsingfors:
Professor Mats Ehrnrooth
Professor Frank den Hond
Professor Denise Salin
Professor Janne Tienari

Examenshandledare i Handelsrätt

Helsingfors:
Professor Matti Kukkonen
Professor Nari Lee

Vasa:
Professor Petri Mäntysaari

Examenshandledare i Logistik och samhällsansvar

Helsingfors:
Professor Gyöngyi Kovacs
Professor David Grant

Examenshandledare i Marknadsföring

Helsingfors:
Professor Jaakko Aspara
Professor Maria Holmlund-Rytkönen
Professor Kristina Heinonen
Professor Johanna Gummerus
Professor Mika Gabrielsson

Vasa:
Professor Peter Björk

Examenshandledare i Nationalekonomi

Helsingfors:
Professor Topi Miettinen
Professor Ari Hyytinen
Professor Rune Stenbacka

Examenshandledare i Redovisning

Helsingfors och Vasa:
Professor Kim Ittonen

Avhandlingshandledare

Då ditt avhandlingsprojekt börjar ta form skall en eller flera avhandlingshandledare utses för dig av Institutionsrådet. Institutionsrådet fattar sitt beslut på förslag av din examenshandledare. Det lönar sig att i god tid börja fundera på och diskutera med din examenshandledare om vem eller vilka som kunde lämpa sig som avhandlingshandledare för just Dig.

Den som utses till avhandlingshandledare behöver inte vara en professor vid Hanken. I princip är det enda kravet att han/hon är expert på ditt område och att han/hon är villig att åta sig uppdraget. Avhandlingshandledaren är den som skall stöda dig i själva avhandlingsarbetet och därför är det viktigt att han/hon har ett genuint intresse för din forskning.

Både din examenshandledare och avhandlingshandledare är utsedd av institutionen. Om du av någon anledning under dina doktorandstudier har behov av att få en ny handledare ska du kontakta koordinator för doktorsprogrammet, Erica Åkermarck Salmén doctoral.studies[a]hanken.fi