Sök in till Hanken via Öppna universitetet

På den här sidan hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basen av avlagda öppna universitetsstudier.

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens kandidatutbildning utan att delta i inträdesprovet.

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier.

Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet, medan 60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period vid vilket öppet universitet som helst i Finland.

Ansökningstiden till kandidatutbildningen via Öppna universitetsstudier är de 2 sista veckorna i mars 2022 för de som nu avlagt Snabbleden eller 60 sp nu under läsåret 2021-2022.

Vänligen observera att även om du är anmäld till Snabbleden måste du också lämna in din ansökan via Studieinfo.fi innan angiven tidpunkt. Detta är ett absolut måste för att kunna bli antagen! Frågor om själva antagningen riktas till ansokan@hanken.fi (svenskspråkiga kandidat- och magisterstudier) eller till masters@hanken.fi (engelskspråkiga magisterstudier).

Nästa gång det igen är möjligt att anmäla sig till Snabbleden är i augusti 2022 via Öppna universitetets anmälningstjänst. Datum anges senare.

Läs mer om antagning via Snabbleden/60sp här.