Fristående studier

academic_books.jpg
Hanken erbjuder icke-examensstuderande många olika möjligheter att ta kurser på Hanken, från enstaka kurser till studiehelheter i olika ämnen. Vi erbjuder kurser på alla nivåer, både kurser för studerande vid andra universitet och kurser öppna för alla.

Tabellen ger en översikt över de fristående studier som Hanken erbjuder. Ta en titt på vad som kunde passa dig och läs mer om studiemöjligheterna nedan.

 

Nedan hittar du länkar till mer information om de olika studiemöjligheter som Hanken erbjuder för icke-examensstuderande. Observera att ansökan till de olika studiehelheterna varierar; information om förkunskaper och ansökningsprocesserna finns på sidorna som är länkade nedan.

Alla nivåer

  • Hankens Öppna universitet: Kurser på universitetsnivå i ekonomiska vetenskaper öppna för alla. När- och distansundervisning. Kursavgiften är 15 euro/studiepoäng; gratis för studerande registrerade vid andra finska universitet.
  • JOO-studier: Studier vid Hanken för studerande registrerade vid andra finska universitet via JOO-samarbetet.

Grundstudier

  • MOOCar (Massive Open Online Courses): Korta online-kurser öppna för alla.
  • Snabbleden: Ett-årig online-studiehelhet i ekonomiska vetenskaper (26 ECTS). Notera: på svenska. Studerande som avlagt snabbleden enligt antagningskrav kan bli antagna till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning.

Kandidatnivå

  • Studiehelhet i företagsansvar: Två-årig studiehelhet i företagsansvar för personer bosatta i Finland med intresse för företagsansvar (min. 25 ECTS). Ges som närundervisning.
  • LITO-studiehelhet i ekonomiska vetenskaper: Online-studiehelhet i ekonomiska vetenskaper för studerande inom andra discipliner än ekonomi (5-40 ECTS). Notera: endast för studerande registrerade vid andra finska universitet; inte tillgänglig för studerande vid handelshögskola.
  • Studiehelhet inom HR: Två-årig studiehelhet i personalledning (27 ECTS). Ges som närundervisning. Notera: på svenska; endast för studerande registrerade vid andra finska universitet.
  • Studier i logistik: Kurser i logistik. Notera: endast för studerande vid Yrkeshögskolan Arcada.

Magisternivå

Studerande som avlägger en av dessa studiehelheter kan ansöka om antagning till motsvarande magisterprogram (se länkar ovan för mer information).