Öppna och fristående studerande

Instruktioner för studieplanen i Sisu för fristående studerande vid Hanken

För att kunna anmäla dig till undervisningen vid Hanken måste du ha en studieplan som innehåller studieavsnitten du vill utföra. Följ instruktionerna nedan som gäller dig.

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på din studierätt. Du hittar din studierätt antingen under rubriken ”Öppna universitetets utbildning” eller ”Annan utbildning som inte leder till examen”.

ÖPU studierätt

2. Skrolla ner på sidan till rubriken ”Studieavsnitt som du har rätt att genomföra”. Kom ihåg eller skriv upp koderna för de bekräftade avsnitten.

två studieavsnitt

3. Ifall du har haft rätt att utföra studieavsnitt vid Hanken också tidigare ska du vara noggrann med att kolla datumen för när du har rätt att utföra studieavsnittet och skriva upp koderna för dem du har rätt till just nu.

Studierätt avsnitt

4. Gå sedan till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

Skapa en plan

5. Klicka på den nedersta rubrikraden i din studieplan för att öppna panelen till höger. Klicka på texten, inte på pilen. 

opu studieplan

6. Lägg till via sökfältet de studieavsnitt du har rätt att utföra. Var noga med att välja exakt samma kurskod som du har rätt till. Studieavsnittet kan t.ex. ha koderna 1124, 1124-V eller 1124-OPU, men du ska välja in endast en – den exakta kurskoden du har studierätt till.

Lägg till 1140ny

Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. 

När du har lagt till i studieplanen alla studieavsnitt du har rätt att genomföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

Studieavsnitt i opu studieplan

 

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på din studierätt. Du hittar din studierätt under rubriken ”Annan utbildning som inte leder till examen”, och studierätten kan heta t.ex. JOO-studier, Samarbetsstudier eller Fristående studier.

JOO-studierätt

Samarbets-studierätt

Fristående studierätt

2. Skrolla ner på sidan till rubriken ”Studieavsnitt som du har rätt att genomföra”. Kom ihåg eller skriv upp koderna för de bekräftade avsnitten.

två studieavsnitt

3. Ifall du har haft rätt att utföra studieavsnitt vid Hanken också tidigare ska du vara noggrann med att kolla datumen för när du har rätt att utföra studieavsnittet och skriva upp koderna för dem du har rätt till just nu.

Studierätt avsnitt

4. Gå sedan till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en aktiv studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

Skapa studieplan fristående

5. Klicka på den nedersta rubrikraden i din studieplan för att öppna panelen till höger. Klicka på texten, inte på pilen. 

Fristående studier studieplan

6. Lägg till via sökfältet för studieavsnitt de studieavsnitt du har rätt att utföra. Var noga med att välja exakt samma kurskod som du har rätt till. Studieavsnittet kan t.ex. ha koderna 1124, 1124-V eller 1124-OPU, men du ska välja in endast en – den exakta kurskoden du har studierätt till.

Lägg till 1140ny

Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. 

När du har lagt till i studieplanen alla studieavsnitt du har rätt att genomföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

Studieavsnitt i fristående studieplan

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på din studierätt. Du hittar din studierätt under rubriken ”Annan utbildning som inte leder till examen”, och studierätten kan heta t.ex. JOO-studier, Samarbetsstudier eller Fristående studier.

JOO-studierätt

Samarbets-studierätt

Fristående studierätt

2. Skrolla ner på sidan till rubriken "Studiehelheter som du har rätt att genomföra", där ser du vilken modul du har studierätt till. Kom ihåg eller skriv upp namnet på helheten. Nedan används HR-helheten som exempel.

Studierätt till HR-helheten

3. Ifall du har haft rätt att utföra andra moduler vid Hanken också tidigare ska du vara noggrann med att kolla datumen för när du har rätt att utföra modulen och skriva upp namnet för den du har rätt till just nu.

Studierätt till modul tid

4. Gå sedan till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en aktiv studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

Skapa studieplan fristående

5. Klicka på den nedersta rubrikraden i din studieplan för att öppna panelen till höger. Klicka på texten, inte på pilen. 

Fristående studier studieplan

6. I panelen som öppnas till höger ska du välja in den modulen du har studierätt till.

903 panel

7. I HR-helheten är alla studieavsnitt obligatoriska. Du behöver inte längre göra några val i studieplanen, och kan hoppa över följande steg. Ifall du har studierätt till IPL-modulen ska du ännu klicka på rubriken för helheten inne i studieplanen och sedan välja in studieavsnitten du vill utföra från listan som öppnas. Ifall du har studierätt till SCM&SR-modulen kommer de obligatoriska studieavsnitten färdigt dyka upp i planen, de valfria kan du välja genom att klicka på rubriken "Valfria för antagning".

IPL inne i planen

Studieavsnitt i IPL

Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. Du behöver välja in modulen i din studieplan bara en gång, efter det finns den sparad där.

När du har lagt till i studieplanen alla studieavsnitt du har rätt att genomföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på din studierätt. Du hittar din studierätt under rubriken ”Annan utbildning som inte leder till examen”, och studierätten kan heta t.ex. JOO-studier, Samarbetsstudier eller Fristående studier.

JOO-studierätt

Samarbets-studierätt

Fristående studierätt

2. Skrolla ner på sidan till rubriken "Studiehelheter som du har rätt att genomföra", där ser du vilken modul du har studierätt till. Kom ihåg eller skriv upp namnet på helheten.

Handelsrätt i studierätten

Under helheten finns rubriken ”Studieavsnitt som du har rätt att genomföra”. Kom ihåg eller skriv upp alla koder för de bekräftade avsnitten.

studieavsnitt i handelsrättshelheten

3. Ifall du har haft rätt att utföra andra moduler eller studieavsnitt vid Hanken också tidigare ska du vara noggrann med att kolla datumen för när du har rätt att utföra modulen och studieavsnitten och skriva upp namnet för dem du har rätt till just nu.

Handelsrätt datum

 

4. Gå sedan till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en aktiv studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

Skapa studieplan fristående

5. Klicka på den nedersta rubrikraden i din studieplan för att öppna panelen till höger. Klicka på texten, inte på pilen. 

Fristående studier studieplan

6. I panelen som öppnas till höger ska du välja in den modulen du har studierätt till.

903 panel

7. Klicka sen på rubriken för helheten inne i studieplanen och lägg till via sökfältet de studieavsnitt du har rätt att utföra. Var noga med att välja exakt samma kurskod som du har rätt till. Studieavsnittet kan t.ex. ha koderna 1124, 1124-V eller 1124-OPU, men du ska välja in endast en – den exakta kurskoden du har studierätt till.

handelsrätt helhet i planen

Handelsrätt lägg till avsnitt

Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. Du behöver välja in modulen i din studieplan bara en gång, efter det finns den sparad där.

När du har lagt till i studieplanen alla studieavsnitt du har rätt att genomföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

Informationen finns endast på den engelska sidan.

Du kan ansöka om att sammanställa en studiehelhet i Sisu när du utfört alla prestationer som krävs inom helheten. Observera att sammanställda studiehelheter inte plockas isär, prestationer kan inte heller läggas till i efterhand. Om du inte är helt säker på om det ännu kommer att ske ändringar i helhetens innehåll lönar det sig att vänta med att skicka in ansökan.

Begär helhetsbedömning

Du ansöker om sammanställning av en studiehelhet i Sisu på sidan Studiestruktur. Skicka in ansökan först efter att alla prestationer registrerats i Sisu, dvs. när studieavsnittet fått en lagerkrans i studieplanen. Ta bort alla studieavsnitt du inte har utfört och inte tänker utföra från studieplanen innan du skickar in din ansökan.

1. Klicka på koden under studiehelhetens namn i studieplanen.

Kod i helhet studieplanen

2. Klicka på "Begär helhetsbedömnig".

begär helhetsbedömning

Att återkalla begäran om helhetsbedömning

Att återkalla begäran om sammanställning är möjligt så länge som begäran inte har godkänts och registrerats i studentservicen. En helhetsbedömning som registrerats i Sisu kan inte plockas isär.

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på fliken "Ansökningar och begäranden".

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

2. Klicka på namnet på helhetsanteckningsbegäran

helhetsantecning cr

3. Klicka på "Återkalla bedömningsbegäran".

Återkalla bedömningsbegäran
Tags