Öppna och fristående studerande

Instruktioner för studieplanen i Sisu för fristående studerande vid Hanken

För att kunna anmäla dig till undervisningen vid Hanken måste du ha en studieplan som innehåller studieavsnitten du vill utföra. Följ instruktionerna nedan som gäller dig.

Observera: Dessa instruktioner gäller inte dig som köpt din studierätt till öppna universitetet Opens in new window direkt via Sisu eller fått din studierätt för JOO-studier eller övriga fristående studier 1.1.2024 eller senare, eftersom du blev anmäld till undervisningen när du fick din studierätt.

*****

Öppna universitetet

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på din studierätt. Du hittar din studierätt under rubriken ”Öppna universitetets utbildning”.

ÖPU studierätt

2. Skrolla ner på sidan till rubriken ”Studieavsnitt som du har rätt att genomföra”. Kom ihåg eller skriv upp koderna för de bekräftade avsnitten.

två studieavsnitt

3. Ifall du har haft rätt att utföra studieavsnitt vid Hanken också tidigare ska du vara noggrann med att kolla datumen för när du har rätt att utföra studieavsnittet och skriva upp koderna för dem du har rätt till just nu.

Studierätt avsnitt

4. Gå sedan till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

Skapa en plan

5. Klicka på den nedersta rubrikraden i din studieplan för att öppna panelen till höger. Klicka på texten, inte på pilen. 

opu studieplan

6. Lägg till via sökfältet de studieavsnitt du har rätt att utföra. Var noga med att välja exakt samma kurskod som du har rätt till. Studieavsnittet kan t.ex. ha koderna 1124, 1124-V eller 1124-OPU, men du ska välja in endast en – den exakta kurskoden du har studierätt till.

Lägg till 1140ny

Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. 

När du har lagt till i studieplanen alla studieavsnitt du har rätt att genomföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

Studieavsnitt i opu studieplan

Studieavsnittens beskrivningar

För att hitta kursbeskrivningar, klicka på kurskoden för ett studieavsnitt.

Kompetensmålen, innehållet samt förkunskapskraven hittas på Info-fliken i pop-up-fönstret som öppnas.

info.png

För att hitta mer information om kursen, gå till fliken Prestationssätt och klicka på undervisningen för att komma till informationen längre ner på sidan. 

Denna information hittas via undervisningen:

 • arbetsmetoder
 • examination och bedömning
 • arbetsmängd
 • studiematerial
 • anmälningstiden
 • antalet platser
 • kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen, t.ex. förkunskapskrav
 • undervisningstider

undervisning.png

Där hittar du undervisningens arbetsmetoder, examination och bedömning, arbetsmängd samt studiematerial.

grundinfo.png

Genom att klicka på Anmälan hittar du anmälningstiden, antalet platser samt kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen. 

anmalan_info.png

Undervisningsgrupper och -tider innehåller information om undervisningens schema, och publiceras med ett halvt års mellanrum. Mera information om schemat hittar du i informationen om studiekalendern.

und.grupper.png

Tillbaka upp

JOO-studier, övriga fristående

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på din studierätt. Du hittar din studierätt under rubriken ”Annan utbildning som inte leder till examen”, och studierätten kan heta t.ex. JOO-studier, Samarbetsstudier eller Fristående studier.

JOO-studierätt
Samarbets-studierätt
Fristående studierätt

2. Skrolla ner på sidan till rubriken ”Studieavsnitt som du har rätt att genomföra”. Kom ihåg eller skriv upp koderna för de bekräftade avsnitten.

två studieavsnitt

3. Ifall du har haft rätt att utföra studieavsnitt vid Hanken också tidigare ska du vara noggrann med att kolla datumen för när du har rätt att utföra studieavsnittet och skriva upp koderna för dem du har rätt till just nu.

Studierätt avsnitt

4. Gå sedan till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en aktiv studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

Skapa studieplan fristående

5. Klicka på den nedersta rubrikraden i din studieplan för att öppna panelen till höger. Klicka på texten, inte på pilen. 

Fristående studier studieplan

6. Lägg till via sökfältet för studieavsnitt de studieavsnitt du har rätt att utföra. Var noga med att välja exakt samma kurskod som du har rätt till. Studieavsnittet kan t.ex. ha koderna 1124 eller 1124-OPU, men du ska välja in endast en – den exakta kurskoden du har studierätt till.

Lägg till 1140ny

Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. 

När du har lagt till i studieplanen alla studieavsnitt du har rätt att genomföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

Studieavsnitt i fristående studieplan

Studieavsnittens beskrivningar

För att hitta kursbeskrivningar, klicka på kurskoden för ett studieavsnitt.

Kompetensmålen, innehållet samt förkunskapskraven hittas på Info-fliken i pop-up-fönstret som öppnas.

info.png

För att hitta mer information om kursen, gå till fliken Prestationssätt och klicka på undervisningen för att komma till informationen längre ner på sidan. 

Denna information hittas via undervisningen:

 • arbetsmetoder
 • examination och bedömning
 • arbetsmängd
 • studiematerial
 • anmälningstiden
 • antalet platser
 • kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen, t.ex. förkunskapskrav
 • undervisningstider

undervisning.png

Där hittar du undervisningens arbetsmetoder, examination och bedömning, arbetsmängd samt studiematerial.

grundinfo.png

Genom att klicka på Anmälan hittar du anmälningstiden, antalet platser samt kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen. 

anmalan_info.png

Undervisningsgrupper och -tider innehåller information om undervisningens schema, och publiceras med ett halvt års mellanrum. Mera information om schemat hittar du i informationen om studiekalendern.

und.grupper.png

Tillbaka upp

HR-, IPL-, SCM&SR- & Handelsrätt-modul

Som en modulstuderande vid Hanken har du from. läsåret 2023-2024 en specifik studierätt för just den modulen. Studierätten heter antingen "Fristående studier, studiehelheten i ..." eller "Samarbetsstudier, studiehelheten i ...".

Du hittar din studierätt i Sisu under Min profil under rubriken Annan utbildning som inte leder till examen. Ifall du haft andra studierätter vid Hanken ska du se på studierätten för den modul som är aktiv.

fristaende_modul.png
samarbetsmodul.png

Före du kan anmäla dig till undervisning i Sisu måste du skapa en studieplan. 

1. Gå till sidan Studiestruktur och klicka på knappen Ny studieplan. Ifall du har endast en aktiv studierätt vid Hanken kommer popup-fönstret fyllas i automatiskt. Om du har flera studierätter ska du välja vilken du skapar studierätten för. Klicka sen på ”Skapa en plan”.

studieplan.png

2. Nu har du skapat din studieplan. Följande steg beror på vilken modul du har studierätt till.

 • I HR-modulen är alla studieavsnitt obligatoriska, du behöver inte välja skilda studieavsnitt - hoppa över följande steg.
 • I SCM&SR-modulen är studieavsnitten obligatoriska för antagning färdigt invalda. Ifall du vill gå också andra studier ska du se på stegen nedan, annars kan du hoppa över följande steg.
 • I IPL-modulen finns det en del obligatoriska studier, för de övriga studieavsnitten ska du följa instruktionerna nedan.
 • I Handelsrätt-modulen får du välja fritt i modulens utbud, följ instruktionerna nedan.

3. Klicka på rubriken i studieplanen där du vill välja in studier, och välj sedan in studieavsnitten du vill utföra från listan som öppnas. 

För SCM&SR-modulen heter rubriken "Valfria för antagning"

valfria.png

För IPL-modulen heter rubriken "Optional"

optional

För Handelsrätt-modulen heter rubriken "Studiehelhet i handelsrätt"

hrätt.png
lista.png

4. Allt du sätter in i studieplanen sparas automatiskt. Du kommer åt att titta på innehållet i din studieplan också senare genom att gå till sidan Studiestruktur. Om du valt in ett valbart studieavsnitt i studieplanen som du inte sen heller utför, ska du välja bort det ur studieplanen.

När du har lagt till alla studieavsnitt till i studieplanen som du vill utföra kan du anmäla dig till undervisningen om anmälan är öppen. Instruktioner för anmälningen hittar du här.

Studieavsnittens beskrivningar

För att hitta kursbeskrivningar, klicka på kurskoden för ett studieavsnitt.

Kompetensmålen, innehållet samt förkunskapskraven hittas på Info-fliken i pop-up-fönstret som öppnas.

info.png

För att hitta mer information om kursen, gå till fliken Prestationssätt och klicka på undervisningen för att komma till informationen längre ner på sidan. 

Denna information hittas via undervisningen:

 • arbetsmetoder
 • examination och bedömning
 • arbetsmängd
 • studiematerial
 • anmälningstiden
 • antalet platser
 • kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen, t.ex. förkunskapskrav
 • undervisningstider

undervisning.png

Där hittar du undervisningens arbetsmetoder, examination och bedömning, arbetsmängd samt studiematerial.

grundinfo.png

Genom att klicka på Anmälan hittar du anmälningstiden, antalet platser samt kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen. 

anmalan_info.png

Undervisningsgrupper och -tider innehåller information om undervisningens schema, och publiceras med ett halvt års mellanrum. Mera information om schemat hittar du i informationen om studiekalendern.

und.grupper.png

Tillbaka upp

CR-modul

Informationen finns endast på den engelska sidan.

Tillbaka upp

Studieplaner 2023-2025

Dessa instruktioner berör modulstuderande som fortsätter sina studier från läsåret 2022-2023 eller tidigare till läsåret 2023-2024.

Allmän information

Modulspecifik information gällande ändringarna i studieplanerna

Tekniska instruktioner

*****

Allmän information

De nuvarande studieplanerna ändras från och med 1.8.2023, och de nya studieplanerna är i kraft läsåren 2023-2024 och 2024-2025. Hur mycket som ändras varierar mellan moduler, men nästan alla studerande behöver göra någon ändring i sin studieplan för att hitta nästa års undervisning och kunna anmäla sig till den, dvs. för att kunna fortsätta studera nästa läsår. För att hitta nästa läsårs undervisning måste du antingen uppdatera hela modulen eller enskilda studieavsnitt inom modulen till versionen 2023-2025.

Tänk på följande saker när du planerar dina studier inför nästa läsår:

 • Från och med 1.8.2023 övergår vi till ortsneutrala koder, dvs. alla -V och -E-koder försvinner. Alla kurser som tidigare haft olika koder för Helsingfors och Vasa kommer i framtiden att ha samma kod, och undervisningsorten framgår i stället i fliken ”Prestationssätt”. Du väljer ort när du väljer prestationssätt i samband med anmälan (Helsingforsstuderande väljer Helsingfors eller Helsingfors & Vasa, Vasastuderande väljer Vasa eller Helsingfors & Vasa). 
 • Hur mycket som ändrar i studieplanen varierar mellan modulerna, kolla vilka ändringar som sker i din modul i tabellerna nedan.
 • Du kan antingen välja att fortsätta med den nuvarande versionen av din modul (2020-2023) eller välja att övergå till den nya (2023-2025).
 • Vilken version du ska välja beror på hur mycket du redan har avlagt inom modulen, samt på dina egna preferenser. Bekanta dig noggrant med de kommande ändringarna längre ner på sidan innan du bestämmer dig.

Modulspecifik information gällande ändringarna i studieplanerna

HR-modulen

IPL-modulen

SCM&SR-modulen

Handelsrätt-modulen 

CR-modulen

*****

HR-modulen

Inga ändringar, modulen fortsätts till 2023-2025-versionen.

Om du inte utfört studieavsnittet 3708-V - Arbetsrätt, hittar du undervisning för den kursen genom att följa dessa instruktioner.

För de övriga studieavsnitten hittar du undervisning genom att följa dessa instruktioner.

IPL-modulen

Informationen finns endast på den engelska sidan.

SCM&SR-modulen

Studieavsnittet 38024-E - Organising for the Sustainable Development Goals ersattes med samma studieavsnitt, men utan -E på slutet.

Ifall du behåller modulen i 2020-2023 hittar du undervisning för den kursen genom att följa dessa instruktioner. För de övriga studieavsnitten hittar du undervisning genom att följa dessa instruktioner.

Om du har mycket studier kvar i modulen lönar det sig antagligen att byta hela modulen till 2023-2025-versionen.

Handelsrätt-modulen

2020-2023-versionen:

Modulen har inget specificerat innehåll, du har friare möjlighet att välja in studieavsnitt.

2023-2025-versionen:

Modulen har fått ett begränsat innehåll, bland vilket du kan välja vilka studieavsnitt du utför.

 • 37012 - Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning (5 sp)
 • 37014 - Fundamentals of Intellectual Property Law (10 sp)
 • 37017 - The Corporation and Its Stakeholders (5 sp)
 • 37020 - Advanced Tax Issues of Corporations (5 sp)
 • 37021 - Aktiebolagets kapital (10 sp)
 • 37023 - Law of Corporate Finance (10 sp)
 • 37026 - Corporate Governance and Innovation (10 sp)

Ifall du utfört något studieavsnitt som inte listas i 2023-2025-versionen av modulen är det enklare för dig att behålla modulen i 2020-2023-versionen, och endast uppdatera enskilda studieavsnitt till 2023-2025-versionen för att hitta undervisning och kunna anmäla dig.

Ifall du inte ännu utfört många avsnitt är det enklare för dig att uppdatera modulen till 2023-2025-versionen och fortsätta därifrån.

CR-modulen

Informationen finns endast på den engelska sidan.

Tekniska instruktioner

Byt version på modulen till 2023-2025

Ifall du behöver/vill uppdatera hela studiehelheten till versionen 2023-2025, följ dessa instruktioner.

1. I din studieplan, klicka på modulens kod.

marknadsforing_kod.png

2. Klicka på drop-down-menyn och välj 2023-2025 i pop-up fönstret som öppnas.

23-25.png

3. En blå balk dyker upp, klicka på "Använd denna version".

anvand_version.png

4. Du kan sedan välja om du vill byta studiehelhetens version genom att skapa en kopia av din studieplan där helheten är uppdaterad till 2023-2025, eller om du vill byta helhetens version direkt i planen du nu har.

Alternativ A - "Kopiera planen och byt utbildningsprogram/helhet"

kopiera_planen.png

I detta alternativ har du kvar din tidigare studieplan orörd, och har skapat en kopia av studieplanen där denna helhet är uppdaterad till 2023-2025-versionen.

OBS! Om du gör en kopia av studieplanen måste du komma ihåg att göra den studieplanen till din primära plan för att kunna anmäla dig till undervisningen i fortsättningen.

valj_som_primar.png

Alternativ B - "Byt utbildningsprogram/helhet"

byt_helheten.png

I detta alternativ byter du helhetens version till 2023-2025 direkt i samma studieplan som du nu har. Valen du gjort i denna helhet försvinner i och med bytet.

5. Efter att du uppdaterat studiehelhetens version kan du välja in studieavsnitt i den. De kommer då att automatiskt vara i versionen 2023-2025.

Till början av de tekniska instruktionerna

Utförda prestationer in i en modul som är i 2023-2025-versionen

Ifall dina utförda prestationer har samma kurskod som studieavsnitten i denna version av helheten kommer de synas automatiskt under helheten. Ifall studieavsnitten är valbara i helheten måste du välja in dem i studieplanen från listan till höger.

Ifall den utförda prestationen haft en -V eller -E -kod, och helheten nu innehåller samma kod utan ändelse, kan du välja in din prestation via motsvarighetsfunktionen.

1. Välj först in studieavsnittet i din studieplan, och klicka sedan på den blåa kurskoden.

22076.png

2. Gå sen till fliken Ersättningar och välj in studieavsnittet du utfört.

22076_ersattande.png

3. Du kan sen stänga fönstret, valet sparas automatiskt.

22076_ersatt.png

Till början av de tekniska instruktionerna

Modulen i versionen 2020-2023

Ifall du behåller helhetens version som 2020-2023 måste du byta studieavsnitten du ännu vill utföra till versionen 2023-2025.

Till början av de tekniska instruktionerna

Byt studieavsnittet till 2023-2025 i modulen som är i 2020-2023 versionen

1. Välj först in studieavsnittet i din studieplan, och klicka sedan på den blåa kurskoden.

38024.png

2. Klicka på drop-down-menyn och välj 2023-2025 i pop-up fönstret som öppnas.

23-25_avsnitt.png

3. En blå balk dyker upp i fönstret, klicka på "Byt till denna version"

byt_avsnittet.png

4. Du kan nu stänga fönstret, valet är automatiskt sparat.

Till början av de tekniska instruktionerna

Studieavsnitt som inte är utfört, koden slutar på -V eller -E

Ifall du har ett studieavsnitt i helheten som du inte ännu utfört, som har en kurskod som slutar på -V eller -E måste du byta till den campusneutrala koden utan ändelse för att kunna byta till versionen för 2023-2025.

1. Välj in studieavsnittet i din studieplan, och klicka sedan på den blåa kurskoden.

kand_vasa.png

2. Gå till fliken Ersättningar och välj in kurskoden som inte har en ändelse.

vasa_kand_motsvarighet.png

3. Klicka sedan på den campusneutrala koden.

22001.png

4. Klicka på drop-down-menyn och välj 2023-2025 i pop-up fönstret som öppnas.

23-25_avsnitt.png

5. En blå balk dyker upp i fönstret, klicka på "Byt till denna version"

byt_avsnittet.png

6. Du kan nu stänga fönstret, valet är automatiskt sparat.

Till början av de tekniska instruktionerna

Nytt för 2023-2024 - välj prestationssätt före anmälan till undervisning

I och med att vi övergår till campusneutrala kurskoder, dvs. alla -V och -E-koder försvinner, finns det nu undervisning både i Vasa och Helsingfors på samma kurskod.

1. Börja med att klicka på studieavsnittets kod och gå till fliken Prestationssätt. 

prestationssatt.png

2. Klicka sen antingen på Sätt 1 eller Sätt 2 beroende din studieort. Ifall prestationssättet heter Helsingfors&Vasa är undervisningen inom det prestationssättet öppet för båda studieorterna.

valj_prestationssatt.png

3. Sedan kan du fortsätta med anmälan som vanligt genom att först välja undervisningen och sedan slutföra anmälan via studiekalendern.

Tillbaka upp

Ansök om sammanställning av helheten

Du kan ansöka om att sammanställa en studiehelhet i Sisu när du utfört alla prestationer som krävs inom helheten. Observera att sammanställda studiehelheter inte plockas isär, prestationer kan inte heller läggas till i efterhand. Om du inte är helt säker på om det ännu kommer att ske ändringar i helhetens innehåll lönar det sig att vänta med att skicka in ansökan.

Om du som studerande på IPL-, SCM&SR- eller Handelsrätt-modulen planerar att ansöka om antagning till motsvarande magisterprogram på Hanken ska du inte ansöka om sammanställning av helheten.

Begär helhetsbedömning

Du ansöker om sammanställning av en studiehelhet i Sisu på sidan Studiestruktur. Skicka in ansökan först efter att alla prestationer registrerats i Sisu, dvs. när studieavsnittet fått en lagerkrans i studieplanen. Ta bort alla studieavsnitt du inte har utfört och inte tänker utföra från studieplanen innan du skickar in din ansökan.

1. Klicka på koden under studiehelhetens namn i studieplanen.

Kod i helhet studieplanen

2. Klicka på "Begär helhetsbedömning".

begär helhetsbedömning

Återkalla begäran om helhetsbedömning

Att återkalla begäran om sammanställning är möjligt så länge som begäran inte har godkänts och registrerats i studentservicen. En helhetsbedömning som registrerats i Sisu kan inte plockas isär.

1. Gå till sidan Min profil i Sisu och klicka på fliken "Ansökningar och begäranden".

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

2. Klicka på namnet på helhetsanteckningsbegäran

helhetsantecning cr

3. Klicka på "Återkalla bedömningsbegäran".

Återkalla bedömningsbegäran
Tags