Teamet för näringslivsrelationer och samverkan

Teamet för näringslivsrelationer och samverkan

Teamet för näringslivsrelationer och samverkan arbetar inom enheten för externa relationer och kommunikation. Vi arbetar med Hankens donationsverksamhet, alumnverksamhet, partnerprogram, näringslivsrelationer och erbjuder karriärtjänster för Hankens studenter. Inom teamet arbetar 7 personer i Helsingfors och 2 personer i Vasa.

Inom teamet för näringslivsrelationer och samverkan fungerar följande verksamheter:

Teamet för näringslivsrelationer och samverkan:

Ida Andersson

Chef för näringslivsrelationer och samverkan
ida.andersson@hanken.fi

Mira Aarnivuo

Chef för Alumnrelationer och Fundraising
mira.aarnivuo@hanken.fi 
Tfn +358 50 552 7271

Nikoline Stenman-Möller

Näringslivsplanerare
nikoline.stenman-moller@hanken.fi
Tfn +358 40 352 1380

Minna Kullas

Näringslivskoordinator (Vasa)
minna.kullas@hanken.fi
Tfn +358 50 535 0197

Jannica Renman

Fundraising- och näringslivskoordinator
jannica.renman@hanken.fi
Tfn +358 (0)50 401 8394

Julia Hellsten

Fundraising- och näringslivskoordinator
julia.hellsten@hanken.fi
Tfn +358 (0)50 401 8394

Susanna Paul

Karriärplanerare
susanna.paul@hanken.fi
Tfn +358 40 352 1539

Ann-Christine Hemming

Karriärplanerare (Vasa)
ann-christine.hemming@hanken.fi
Tfn +358 50 592 5972

Henna Konsti

Planerare, Hanken International Talent
henna.konsti@hanken.fi
Tfn +358 50 431 5562

Matilda Ruotanen

Karriärassistent
matilda.ruotanen@hanken.fi