Engelska som biämne

ledningsgrupp_team_vid_bord.jpg
På denna sida kan du läsa mera om möjligheten att läsa Engelsk affärskommunikation som biämne på Hanken.

 

Studera engelsk affärskommunikation som biämne!

Du kan läsa engelsk affärskommunikation som en biämne på Hanken. Biämnet består av 25 studiepoäng och du kan välja dem bland de kurser som erbjuds vid Hanken eller kombinera kurser från Hanken med engelskakurser som du har slutfört på annat håll. Helsingfors och Vasa erbjuder något olika kurspooler för biämnet. Läs den här sidan för att få mer information! Observera att du även kan läsa engelskakurser separat utan att behöva slutföra ett biämne. 

 

Biämnesstudier i engelsk affärskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Biämnet i engelsk affärskommunikation är detsamma oavsett om du avlägger det under dina kandidat- eller magisterstudier. Detta innebär att du kan börja dina studier i biämnet under dina kandidatstudier och slutföra dem under dina magisterstudier.

Kurspoolen för biämnet är olika mellan Helsingfors och Vasa. På båda orterna kan du inkludera alla kurser som erbjuds i respektive engelskprogram och eventuella engelskkurser som du har slutfört vid andra högskolor och som inte har använts för att avlägga en examen.  
 

För externa målgrupper

Tyvärr erbjuds biämnet i engelsk affärskommunikation endast till Hanken examensstuderande.

 

Kursutbud för Engelsk affärskommunikation som biämne

Nedan hittar du information om de kurser som erbjuds ifall du väljer engelsk affärskommunikation som biämne. Vänligen notera att Helsingfors och Vasa erbjuder något olika kurspooler för biämnet. För kursbeskrivningar, se engelska huvudsidan.

 

Engelskakurser som erbjuds i Helsingfors:

5138 Each one teach one - Engelska (Helsingfors) (2 sp)

5148 Presentation skills (Helsingfors) (2 sp)

5158 Team Communication Skills (Helsingfors) (6 sp)

5160 Academic Writing (Helsingfors) (5 sp)

5162 Communication Clinic (Helsingfors) (2 sp)

5167 Business Communication (Helsingfors) (6 sp)

5168 Cultural Sustainability and Communication (Helsingfors) (4 sp)

5169 Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5170 Academic Terminology and Phraseology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5171 Upscale Your Academic Writing (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

5172 Creative Community Engagement (Helsingfors) (2sp)

5178 Intercultural Communication (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

 

 

 

Engelskakurser som erbjuds i Vasa:

5138 Each one teach one - Engelska (Vasa) (2 sp)

5139 Business Meetings and Negotiations (Vasa) (4 sp)

5140 Business Presentations (Vasa) (4 sp)

5160 Academic Writing (Vasa) (5 sp)

5163 Making Yourself Employable (Vasa) (5 sp)

5167 Business Communication (Vasa) (6 sp)

5169 Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5170 Academic Terminology and Phraseology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5173 Copywriting for Social Media: Boosting Engagement (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

5178 Intercultural Communication (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

 

 

Kontaktpersoner

För engelsk affärskommunikation som biämne i Helsingfors, vänligen kontakta Martti Mäkinen. Vad gäller engelsk affärskommunikation som biämne i Vasa, vänligen var i kontakt med Carola Wide.

Caroline Enberg – universitetslärare

Marisun Gajitos – universitetslärare

Martti Mäkinen – universitetslektor

Taija Townsend – universitetslärare

Carola Wide – universitetslärare