Urvalsprov

På den här sidan hittar du information om urvalsprovet till Hankens kandidatutbildning på svenska våren 2024. Aktuell information om urvalsprovet kan uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

Hanken är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta samarbete innebär att alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning har samma antagningskriterier och urvalsprov. Läs mer om antagningssamarbetet här Opens in new window

Antagning via urvalsprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40%) fylls på basis av resultatet i urvalsprovet. Sökande som inte blir antagna till det universitet de prioriterat högst i betygsantagningen får delta i urvalsprovet. 

I flikarna nedan hittar du mera detaljinformation om urvalsprovet. Vid frågor kontakta gärna Hankens Ansökningsservice.

Urvalsprovet ordnas 4.6.2024 kl.12.00-15.00.

Förbered dig på att komma på plats ca en timme före provet. Av olika orsaker är det möjligt att provet inte börjar exakt klockan 12 förbered dig därför också på att provtillfället kan vara ända till klockan 16. 

Du kan välja på vilken ort du deltar i urvalsprovet. Du ska i samband med ansökan välja vid vilket provställe du vill skriva provet. Det går inte att byta ort i efterhand.Provet skrivs på svenska vid något av Hankens och Åbo akademis:s fyra provställen: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn.

 • Helsingfors: Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22 och "Gamla Kauppis" (Aalto EE:s byggnad bredvid Hanken) vid Runebergsgatan 14. 
 • Mariehamn:  Högskolan på Åland (Norra), Neptunigatan 17
 • Vasa: vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
 • Åbo: vid Åbo Akademi i ASA, Fänriksgatan 3

Här hittar du de exakta adresserna för alla provställen. 

Du som skriver provet vid Hanken får ett meddelande med exakt plats du ska skriva provet på, ca en vecka innan provet. 

Urvalsprovet baserar sig inte på specifika böckers innehåll, utan mäter sökandes förmåga att tillämpa sina kunskaper från innehållet i utvalda gymnasiekurser.

Urvalsprovet grundar sig på innehållet och lärandemålen för följande obligatoriska kurser i gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 Opens in new window ):

 • Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
 • Människa, miljö och historia (HI1, kurs i historia)
 • Ekonomisk matematik (MAA9, lång matematik eller MAB7, kort matematik) För urvalsprovet räcker det med någondera lärokursen i matematik.

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på. 

Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man kryssar den ruta som motsvarar svaret. Bekanta dig gärna med svarsblanketten på förhand, du hittar den här Opens in new window .

Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. 

Notera!

Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver urvalsprovet vid Hanken och Åbo Akademi.

Provets facit och tidigare års prov

Urvalsprovets korrekta svar och poängsättning publiceras i efterhand på www.ekonomutbildning.fi.

Tidigare års urvalsprov hittar du här Opens in new window . Observera att urvalsproven innan 2018 såg annorlunda ut och baserade sig på helt annat material. Det går alltså inte att förbereda sig på samma sätt inför årets prov med hjälp av de prov som är äldre än 2018. Observera även att 2020-års prov såg annorlunda ut pga covidpandemin. 

Du måste ta med dig till provet

 • Ett officiellt, giltigt identitetsbevis med foto: pass eller finskt identitetskort med foto som utfärdats av polisen, finskt körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området.
 • Kulspetspenna (d.v.s. bläckpenna – den enda tillåtna typen av penna)

Notera!

Du behöver ha ett giltigt ID-bevis med dig till provtillfället för att kunna delta i provet. 

  Du kan ta med dig till provet

  • Liten matsäck med transparent omslag om du behöver äta under provet. Undvik starkt doftande eller allergiframkallande mat och dryck.
  • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Sökanden ska visa medicinerna för övervakaren när hen kommer in i salen.
  • Öronproppar för engångsbruk. Sökanden får ha med sig öronproppar för engångsbruk som ska finnas i en oöppnad förpackning. De sökande har fått anvisningar om att det då är den sökandes ansvar om hen eventuellt inte hör tilläggsanvisningarna som ges under provet.

  Deltagarna i urvalsprovet får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten (inkl kvadratrot) att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

  Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner), klockor eller motsvarande får inte tas med in i salen.

  Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna.

  Bekanta dig gärna med anvisningarna för deltagare i urvalsprovet här.

  Sökande som deltar i urvalsprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid. I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

  Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

  Om du ska skriva ditt urvalsprov vid Hanken och vill ansöka om individuella arrangemang ska du lämna in din ansökan elektroniskt via denna e-blankett senast 3.4.2024 kl. 15.00.

  Blanketten uppfyller inte helt och hållet de kritiska tillgänglighetskraven. Kontakta oss på ansokan@hanken.fi Opens in new window så fort som möjligt om du behöver blanketten i ett annat format.

  Ansökningar som lämnats in efter detta datum beaktas endast om orsaken till individuella arrangemanget har blivit känd först efter 3.4.2024.

  Resultaten publiceras senast 4.7.2024 enligt tidtabellen för den nationella gemensamma ansökan. Resultatbrevet skickas per e-post till de sökande som fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten. Du ser även ditt antagningsresultat på tjänsten Min Studieinfo på adressen studieinfo.fi.

  Det lönar sig att vänta på antagningsresultaten fram till den 4.7. Notera att personer som ansökt till samma ansökningsmål kan få information om sin antagning vid olika tider. 

  I det elektroniska resultatbrevet får du veta de poäng du fått för ansökningsmålen. Poänggränserna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen finns från och med den 4.7 på adressen: www.ekonomutbildning.fi Opens in new window

  Om du blir antagen ska du ta emot platsen inom 7 dagar. Dessutom ska du anmäla dig som närvarande eller frånvarande.

  Urvalsprovets svarsblankett

  Om du vill kontrollera antalet poäng i urvalsprovet kan du be om att få se din svarsblankett. Beställ din svarsblankett här Opens in new window . Svarsblanketten skickas åt dig per krypterad e-post. Kontrollräkna sedan själv poängantalet. 

  Beställ din svarsblankett senast 7 dagar efter att ansökningsresultatet publicerats.  

  Ansökan om ändring

  Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring. Instruktioner för detta hittar du här.