iThenticate

iThenticate används för att undvika plagiering i skrivprocessen.

iThenticate är ett verktyg som hjälper användare i skrivprocessen. Man kan ladda upp sina texter i mappar och granska dem upprepade gånger för felaktig citering eller potentiell plagiering.

iThenticate möjliggör också grupparbete genom att dela sina mappar med kolleger.

Mejla till ithenticate(at)hanken.fi för att få användarrättigheter till iThenticate.

Att lämna in doktorsavhandling

  • Logga in till iThenticate
  • Skapa en ny mapp 'Doctoral Thesis' (klicka på 'New Folder', skriv mappens namn, välj 'Create')
  • Ladda upp din avhandling och finslipa den tills du är nöjd
  • Dela mappen 'Doctoral Thesis' med din examenshandledare och chefen för forskarutbildningen (välj 'Sharing', plocka namn, klicka på 'Update Sharing')