Webropol

webropol
Verktyg för rapporter, analyser, undersökningar och webenkäter

Om Webropol

Med Webropol kan du skapa frågeformulär/undersökningar/enkäter som du skickar ut med epost eller publiceras på webben. Datan kan tas ut och analyseras i statistikprogram som SPSS, och för enklare sammanställningar har Webropol också egna rapporter.

Som studerande eller anställd vid Hanken kan du erhålla ett eget webropolkonto. Ditt Webropol-ID är i kraft så länge ditt Hanken-ID är det.

Logga in till Webropol

Klicka här för att logga in Opens in new window . Det är dina vanliga Hanken-uppgifter som används.

Instruktioner 

När du loggar in i Webropol kommer du först till Webropol 2.0 sidan, klicka på Webropol 3.0 uppe för att få en modernare version av Webropol.

Instruktionerna nedan innehåller baskunskap du behöver för att komma igång.

 

Instruktioner för Webropol 3.0:

I Webropol, under MyWebropol, finns ett flertal manualer på svenska, finska och engelska. Mest up-to-date brukar de finska manualerna vara gällande specialfunktioner, men med basinformationen på svenska eller engelska kommer man långt.

Hjälp

Behöver du hjälp som du inte hittar svar på i manualerna,
kontakta webropol-help@hanken.fi