Marknadsföring som huvudämne i magisterutbildningen

Hankens huvudbyggnad med flaggorna i topp.
Den här sidan handlar om magisterutbildningar i marknadsföring.

Magisterstudier som erbjuds i Helsingfors

I Helsingfors kan studerande välja marknadsföring som huvudämne i den svenska magisterutbildningen eller som inriktning (track) i det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management.

Vid frågor om magisterstudier som erbjuds i Helsingfors, ta kontakt med ämnesansvarig i Helsingfors.

Master's courses in marketing
 • 120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier
 • Språk: Svenska
 • Examen: Ekonomie magisterexamen

Studierna fokuserar på marknadsföringens roll i organisationer och hur marknadsföring kan användas som ett strategiskt verktyg och konkurrensmedel. Utbildningen ger den studerande färdigheter, verktyg och modeller att arbeta i ansvars- och ledarpositioner i företag. Studierna ger kunskaper i att analysera marknader, evaluera marknadsföringsinsatser och använda marknadsföring som konkurrensmedel.

Utbildningen passar dig som:

 • Har ett genuint intresse av marknadsföring och marknadsföringsrelaterade aktiviteter såsom produkt- och tjänsteinnovation, strategisk brand management och olika affärsmodeller.
 • Vill få en djupare förståelse för marknadsföringens strategiska betydelse för företag.
 • Är intresserad av kundbeteende och kundrelationer som drivkrafter för företagets lönsamhet --  hur man bygger och upprätthåller relationer med kunder samt bemöter kundens behov och mål.

Som studerande på den svenskspråkiga magisterutbildningen följer du magisterstudieplanen för den integrerade kandidat- magisterutbildningen och kan välja från ett brett utbud av kurser för att fullborda din ekonomie magisterexamen. På sidan Marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen finns några exempel på kompetensområden inom marknadsföring du kan specialisera dig på. Bekanta dig gärna med ämnets kursutbud och studieplaner för att få en insikt i vilka teman huvudämnesstudierna inom marknadsföring innebär.

Utbildningen har en tredelad struktur:

 • 90 sp är tillägnade programbundna studier var du fördjupar dig i ämnet marknadsföring. I dessa studier ingår forskningmetoder och en avhandling.
 • Minst en språkkurs (6 sp) ingår i utbildningen.
 • De resterande 24 sp kan du fritt välja från det breda utbud av kurser som Hanken i Helsingfors erbjuder.

Antagning: Du kan läsa mera om Magisterutbildningen på svenska här.

 • 120 studiepoäng, 2 år heltidsstudier
 • Språk: Engelska
 • Examen: Master of Science in Economics and Business Administration
 • Inriktning: Marknadsföring

Inom utbildningen kan man specialisera sig på en av tre inriktningarna (”tracks”):

 • Marknadsföring
 • Humanitär logistik eller
 • Internationell strategi och hållbarhet

Utbildningens undervisningsspråk är engelska och mer information om utbildningen hittar du på utbildningens sidor: Master's in Business and Management. Opens in new window

Tillbaka upp

  

Hanken i Vasa

 

Magisterstudier som erbjuds i Vasa

I Vasa kan studerande välja marknadsföring som huvudämne i den svenska magisterutbildningen eller intriktiningen Marketing and Management i det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management.

Vid frågor om magisterstudier som erbjuds i Vasa, ta kontakt med kontaktpersonen i Vasa.

 • 120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier
 • Språk: Svenska
 • Examen: Ekonomie magisterexamen

Målsättningen för utbildningen är att ge de studerande beredskap att leda marknadsorienterade företag och organisationer som verkar på marknader präglade av snabb utveckling, stora förändringar och komplexa strukturer. Kunskap om hur man befäster sin marknadsposition via strategiska marknadsföringsaktiviteter såsom marknadskommunikation, effektiv branding och Business Intelligence är av avgörande betydelse i sådana affärsmiljöer.

Utbildningen följer samma studieplan Opens in new window som magisterstudierna i den integrerade kandidat- magisterutbildningen vilket har en tredelad struktur:

 • 90 sp är tillägnade programbundna studier var du fördjupar du dig i ämnet marknadsföring.  I dessa studier ingår forskningsmetoder och en avhandling.
 • Minst en språkkurs (6 sp) ingår i utbildningen.
 • De resterade 24 sp kan du fritt välja från det breda utbud av kurser som Hanken i Vasa erbjuder.

På sidan Kandidat- och magisterstudier i marknadsföring Opens in new window finns några exempel på kompetensområden inom marknadsföring du kan specialisera dig på.

Antagning: Du kan läsa mera om Magisterutbildningen på svenska här.

Tillbaka upp

 • 120 studiepoäng, 2 år heltidsstudier
 • Språk: Engelska
 • Examen: Master of Science in Economics and Business Administration
 • Track: Marketing and Management

Utbildningens undervisningsspråk är engelska och mer information om utbildningen hittar du på utbildningens sidor: Marketing and Management

Tillbaka upp