Den integrerade kandidat- och magisterutbildningen

Hankenstudenter på sommargård
Vad handlar huvudämnet företagsledning och organisation om? Hur jobbar vi?

Kursutbudet inom vårt ämne är brett, vilket lämnar utrymme och frihet för de studerande att själva forma sin studieplan. Här ingår bland annat intressanta kurser om strategiarbete och strategiskt tänkande, om HR-arbete inom nationella och internationella företag, om organisationsbeteende och om affärsetik och hållbarhet.

På kurserna i ämnet företagsledning och organisation är undervisningsmetoderna varierande och mångsidiga. Vi använder oss av allt från traditionella föreläsningar i klass och på distans, seminarier och grupparbeten till inlärningsdagböcker, inspirerande fallövningar och samarbetsprojekt med företag. Våra gästföreläsare representerar den absoluta toppen inom forsknings- eller företagsvärlden inom sina ämnen/branscher. Många utbytesstudenter väljer våra kurser så du får också möjligheten att studera i en internationell miljö på hemmaplan.

Biämne kan du välja fritt. Vi rekommenderar att du låter dina egna intressen styra valet och att du funderar på vilka typer av kunskaper du tror du har mest nytta av i just den karriär du drömmer om. Om du funderar på en karriär inom HR rekommenderar vi varmt att du avlägger kursen i arbetsrätt (handelsrätt) oberoende av vilket ditt biämne är.

 

180 studiepoäng, 3 års heltidsstudier

Språk: Svenska

Examen: Ekonomie kandidatexamen

Plats: Helsingfors och Vasa

120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier

Språk: Svenska eller Engelska

Examen: Ekonomie magisterexamen

Plats: Helsingfors och Vasa