Information för doktorander

På denna sida hittar du som doktorand information om studierna inom ramen för Hankens doktorsprogram.

Är du intresserad av att idka forskarstudier och söka till Hankens doktorsprogram? På våra webbsidor "Sök till Hankens doktorsprogram" hittar du information om Hankens doktorsprogram, våra handledare, våra alumner samt information om hur du söker till doktorsprogrammet.

Har du frågor? Kontakta doctoral.studie@hanken.fi