Nationalekonomi som biämne

Biblioteket öppna böcker på varandra
Nationalekonomi som biämne och valfria studier i nationalekonomi

 

Att studera nationalekonomi som biämne ger dig:

  • Kunskaper att analysera och förklara ekonomiska fenomen och data
  • Förmåga att kunna formera en konsekvent och motiverad bild av ekonomiska sammanhang och politik
  • Beredskap att förstå förändrande marknader och att formulera ändamålsenliga strategier för handling
  • Expertis på att kommunicera dina ekonomiska åsikter och analytiska resultat

Vem ska välja nationalekonomi som biämne?

Att studera nationalekonomi är en god idé även om man har ett annat huvudämne. Nationalekonomiska koncept är allmänna och till nytta då man analyserar affärsverksamhet, marknader och sociala fenomen. Därför kombineras nationalekonomi som biämne bra med nästan alla huvudämnen på Hanken.

Särskilt bra kombinationer är ett huvudämne i:

  • finansiell ekonomi
  • redovisning
  • ekonomisk statistik
  • marknadsföring

För mer information om studier i nationalekonomi och kursutbudet, vänligen kolla under "Economics minor for Hanken students" på denna Helsinki GSE sida.